V Zagorju ob Savi se je konec septembra 2017 odvijal že 6. zaporedni antirasisticni nogometni turnir Brcnimo rasizem. 

In a town Zagorje ob Savi there has been already the sixth in the row anti-racist football tournament Brcnimo rasizem (Kick racism) this end of September.

Poglej video

Tiskovna konferenca uporabnikov AKC Metelkova mesta. Ljubljana, 06.09. 2017

Poglej video

Vrtičkarski kazitelji mesta in betono-mrzneži v mestu!

Gardeners town-spoilers and concrete-haters in the city!

Poglej Video!

Zopet so udarile:

Antifa sestre

Antifa sestre je iniciativa brezimnih junakinj ulice, ki se včasih pojavijo sredi noči, spet drugič pa vsem na očeh naglo tečejo po ulicah. Prvič so se pojavile v meglicah neznanega, med napadi neonacistov na avtonomne prostore v Sloveniji, februarja 2016, odločene, da udarijo nazaj! Od takrat naprej merijo utrip ulic tako v mestih, kot na vasi,  iz sten odirajo sovražna sporočila, trenirajo za obrambo projektov, ki so nam dragi in plešejo na ruševinah obstoječega reda. 

 

Po ulicah se sprehajajo z vsemi tistimi, ki hočejo živeti v mestih, kjer se jim ni treba bati, ko zvečer vandrajo same. Kjer slogani iz ust ljudi ne nosijo sporočil sovraštva, ampak so pesmi upora in poguma. Antifa sestre smo vse me, ki zavračamo, da se nas postavlja na »pripisana« mesta, vse ki se borimo za svet onkraj tega, vse, ki se ne bojimo več pokazati svojega poguma. Antifa sestre smo vse, ki zavračamo predajo.

 

Antifa sisters

Antifa sisters is an initiative of unnamed heroines of the streets, that sometimes appear in the middle of the night, and other times fiercely run through the streets in the plain sight. Antifa sisters first emerged from the mists of unknown in the wake of Neo-Nazi attacks on autonomous spaces in Slovenia in February 2016. Determined to bash back! Ever since they have been measuring the vibe of the streets of cities and villages of Slovenia, ravishing hateful messages from the walls, training for defense of projects we hold dear and dancing on the ruins of existing order.

 

They have walked the streets with all of those, who want to live in cities where they don't have to be afraid to walk the nights alone. Where the slogans on people's lips were not messages of hate but songs of resistance and courage. They are all of us, who refuse to stand down whey we are put to our place. All of us who struggle for a world beyond this one. Who no longer fear to show our courage. They are all of us, refusing to give in.

 

Who you gonna call? Antifa sisters!

poglej video

Pozivamo k solidarnosti vse, ki veste in čutite, da U.P. Inde ni le motnja v sistemu, temveč kreativna razpoka v tej naši, v temeljih nepravični družb in kot tako jo je potrebno braniti z vsemi močmi!

We appeal to everyone that recognize and feel that U.P. Inde is more than a glitch in the system, but a crack in our fundamentally unjust society that needs to be defended with all our collective might!

Poglej video!

Turnir je del širše iniciative, ki preko športa promovira boj proti vsem oblikam izključevanja, sovraštva in zatiranja ter skozi tovrstne dogodke gradi alternative. 

The tournament is apart of a wider initiative, which is promoting a fight against all forms of exclusion, hate and suppression via sports. We are building an alternative society through this kind of event.

Poglej Video!

Aktualna politika trenutne vlade vnaša v družbo razdor in sovraštvo pod pretvezo varčevanja in poizkusa omejevanja števila imigrantov. Grajenje bodeče žice na meji, sprejemanje kvot in novih zakonov o tujcih ter preseljevanje imigrantov je v Sloveniji ustvarilo ozračje, v katerem so vse številčnejše akcije neonacističnih simpatizerjev le ulični odraz take politike. 

V preteklem letu so neonacisti izvedli tri večje napade na avtonomne prostore (Sokolski dom v Novem mestu - zbiranje hrane in oblek za begunce, Tovarna Rog - obramba avtonomne cone pred rušenjem, AKC Metelkova mesto), podobni napadi pa so se dogajali tudi v preteklosti. Avtonomni prostori in ostali odprti prostori predstavljajo simbol svobodnega izražanja, boja za enakost in nasprotujejo različnim oblikam zatiranja.

Zato si lahko zastavimo vprašanje ali bomo tolerirali nestrpnost, ki se odraža preko grafitov, nalepk, verbalno in celo fizično? Ker bomo s svojo navzočnostjo in delom pokazali, da je drugačen svet, drugačna politika, ki nosi sporočila antifašizma, svobode, solidarnosti in odprtosti mogoča, vas vabimo na ANTIFA FEST, ki se bo odvijal 21. in 22.4.2017 na Metelkovi, da skupaj z odločnim NE rečemo neofašizmu, nacionalizmu, rasizmu in sovraštvu!

------------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH VERSION

Under pretense of austerity measures and desire to limit the number of migrants in the country, politics of current Slovenian government are bringing separation and hate into society. Barbed-wire fence on the southern border, introduction of quotas for migrants, new laws about migration and pushing migrants out of the country altogether created an atmosphere, in which increasing number of actions by Neo-Nazi sympathizers are merely the street face of such politics. 

Last year alone, Neo-Nazis carried out three bigger assaults on autonomous spaces (on Sokolski dom in Novo mesto for collecting food and clothes for migrants, on Rog Factory in Ljubljana, while it was defended from eviction, and on Autonomous cultural zone Metelkova mesto). Similar attacks happened in the past as well. Autonomous and other open spaces represent the symbol of free creativity, fighting for radical equality and stand against all forms of oppression.

The question all of us should therefore ask ourselves is: are we going to tolerate bigotry in graffitis and stickers? Will we tolerate verbal and even physical assaults? By attending our antifascist festival and our work on and around it, we want to show that different worlds and different politics with the messages of anti-fascism, freedom, solidarity and openness are possible. If you want to say a clear NO Neo-fascism, nationalism, racism and hatred, join us on 21. and 22. of April 2017 in Metelkova, Ljubljana and be a part of our ANTIFA FEST! 

Poglej video

World refugee day- still nothing to celebrate!

With all the negatives and militarization of borders we celebrate refugee day with bloody fountains; borders are still razor sharp, fortress Europe still kills.

Open bloody borders! 

--------

Svetovni dan beguncev- še vedno nič za praznovat!

Ob vseh negativih in militarizaciji mej me praznujemo dan beguncev s krvavimi fontanami; meje še vedno režejo, trdnjava Evropa še vedno ubija. 

Odprite klinčeve meje!

Preberi več

Naj živi AntiFa.

Poglej Video!

Včerajšnji redni petkov večer na Metelkovi je okoli enajstih zmotila nasilniška tolpa. Več inšpektorjev v spremstvu okoli dvajset policistov v polni nasilniški opremi se je pripeljalo z neoznačenimi kombiniranimi vozili in sočasno z dveh strani skozi množico agresivno vstopilo v avtonomno cono. Vdrli so v več klubov, kjer so nadlegovali uporabnice in uporabnike Metelkove. Trudili so se spisati dve kazni zaradi kajenja v javnem prostoru in poskušali preprečiti snemanje postopka. Ob vse večjem negodovanju rednih uporabnikov in uporabnic so jih iz Metelkove pospremili glasni vzkliki “Policija povsod, svobode nikjer”, “Spizdite z Metelkove” in “Policija ven.”

Preberi več

Z uporabo strani komunal.org soglašate z uporabo piškotkov. - Podrobnosti.