Anarhistka, redna okrožnica anarhističnega gibanja, številka 40, november 2020

Preberi Tekst!

Na dan začetka druge prijavne faze za Evropsko prestolnico kulture je AT Rog mednarodni strokovni komisiji za izbor in nadzor tega projekta poslal odprto pismo, kjer izraža nezaupljivost do mestnih oblasti, ki naj bi z odobritvijo in denarjem od uradnega Evropskega vrha poskrbele za dobrobit našega mesta.
"Naš cilj ni, da bi mestu odvzeli dodaten vir financiranja od katerega bi lahko imeli mnogi korist, nenazadnje tudi po nenadni COVID in posledično socialni krizi, ki je na obzorju. Skrbi nas, da bo oblast s trenutnim županom na čelu vzela proces, ki je sicer lahko obetaven pri zagotavljanju novih, celovitih priložnosti za našo kulturno, socialno, ekonomsko in okoljsko blaginjo, ter ga izneverila v nepopravljivo škodo slednje."

Preberi tekst!

In še naprej kličemo: »Nikar ne povečujte socialne distance! Čas je, da izumljamo nove načine za skupnostno skrb! Poskrbimo, da skupaj preživimo, le tako se bomo lahko skupaj uprli!«

And we keep calling upon: “Don’t increase social distance! It is time to invent new ways to care for the community! Let's make sure we survive together so that we can resist together!”

Preberi tekst!

/..../Zato se je nujno zavedati, da se jim lahko upremo le tako, da zastavimo točno to, kar napadajo, točno to, kar želijo s ponovnim vzponom duhovniško-patriarhalne struje kontrolirati, to, o čemer želijo ti »od Boga poslani beli moški« odločati – zastaviti moramo svoja telesa. Le tako jih bomo lahko ubranile, le tako bodo lahko ostala svobodna. Da jim z morjem teles, in če bo treba z lastno krvjo, napišemo glasen NE!/..../

/.../That is why it is absolutely imperative to be aware that we can only resist if we resist exactly what they are attacking; exactly what they are trying to control with the resurgence of clerical-patriarchal ideas; exactly what these "God-sent white men of strength" are trying to decide – we must put our bodies on the line. Only in this way can we defend them, only in this way can they remain free. We will spell them an out – with a sea of bodies and, if necessary, with our own blood – a loud NO!. /.../

Preberi Tekst!

Izjava Anarhistične pobude Ljubljana - APL, oktober 2020

Preberi tekst!

Našim sosedam_om in prijateljicam_em, s katerimi nas družijo globoke ter tesne vezi dolgoletnega sodelovanja, pa sporočamo, da naj se ne pustijo zastrašiti. Vaš, - ki je hkrati tudi naš, skupen boj - , ni samo upravičen, temveč predstavlja pomembno obrambno črto celotne družbe proti vpeljavi avtoritarnega režima. Dovolj je napadov na civilno družbo, neodvisno kulturo, dovolj je vladnih poskusov izbrisa kritičnega mišljenja ter delovanja.

Preberi tekst!

#SQUATOKTOBER

Preberi več

Naši prihodnosti se ne nameravamo odpovedati!
Pazimo drug na drugega, na ulici, na delovnih mestih in doma! 
Naj bo konec epidemije znanilec nove družbe!
Najdimo se!

Preberi tekst!

/../ poudarimo, da sta se upnik župan in njegov odvetnik med izjavljanjem dezinformacij na sodišču, ves čas zapletala v protislovne laži. Njun namen je jasen: očrniti in obrniti javno mnenje proti AT Rog, uničiti skupnost, ki trenutno ustvarja v bivši tovarni in na vsak način mestu Ljubljana vsiliti še en megalomanski projekt, ki bo centralizirano prevzel nadzor nad kulturno produkcijo, ki se trenutno izvaja v naših prostorih. AT Rog trenutno ostaja eden redkih prostorov v centru mesta, kjer lovke županovih pajdašev_ic še nimajo dostopa, kontrole in oblasti. Smo prostor skupnosti, ki si ta kos osvobojenega ozemlja deli z vsemi, ki jih je MOL s potrošniško usmerjenim upravljanjem Ljubljane izrinil, izbrisal in pozabil nanje. Če je komu mogoče očitati netransparentnost in zaprtost, so to župan in njegovi klientelistični krogi in posli, v katere občani_ke nimamo vpogleda, čeprav naj bi šlo za upravljanje našega mesta. Če je kaj jasno, je to, da Zoran Janković kljub svoji “levi” proklamaciji dobro shaja in sodeluje tudi s sedanjo desno oblastjo, saj je interes le eden - kapitalski./.../"

Preberi tekst!

 Izjava Skupščine Avtonomne tovarne Rog proti gentrifikaciji preko omejevanja dostopa do javne storitve upravljanja z odpatki. 

Statement of the Assembly Autonomus Factory Rog against gentrification through limiting acess to public services of waist management.

Preberi več

Izjava Anarhistične pobude Ljubljana o situaciji v Anhovem

The statement of Anarchist Initiative Ljubljana

Dichiarazione dell'Iniziativa Anarchica Lubiana sulla situazione ad Anhovo

Preberi tekst!

Izjava FAO/APL
Zavračamo režim delitve ljudi na državljane/državljanke in na migrante/migrantke!
Zavračamo rasizem in nacionalizem! Uničimo Trdnjavo Evropo!

Statement of Anarchist initiative Ljubljana - Federation for anarchist organising (APL-FAO)

We reject the regime that divides people to citizens and migrants!
We reject racism and nationalism!Destroy Fortress Europe!

 

Preberi tekst!

Upravičeno se sprašujemo ali je to država, ki smo jo želeli pred 29. leti. Cena izbrisa 25.671 ljudi je bila 50 EUR/mesec izbrisa, cena ograjenega trga Republike je danes 50 EUR vreden vavčer za vašega dopustniškega otroka.

Preberi tekst!

Vaši tovariši in tovarišice v črnem.

Preberi več

Policija je opresivno represivni organ, ki si jemlje pravico izvajati tako represijo kot opresijo nad živalmi (človeškimi in nečloveškimi), policija ni nikakor veganska, policija ni nikakor antispecistična. Zakaj?

Preberi več

Karkoli zapira prostor protesta in ga skuša pripeljati v varen pristan uradnih predstavnikov, uradnih zahtev, uradne ideologije in uradnih novih obrazov, krni zmožnost družbe, da na dolgi rok zgradi resnično novo podobo, ki ne bo zgolj poligon za apetite močnih in oblastiželjnih.

Vsak poskus, da bi videli državno zastavo kot orodje izrinjanja korupcije, varovanja reda in miru, pravičnosti v družbi ter varovanja svoboščin je od začetka obsojen na neuspeh

Preberi tekst!

Končno vemo o čem so govorile oblast, ko so širile sporočilo #andràtuttobene (vse bo v redu): vse bo v redu za usrane šefe, edine, ki se jih resnično varuje. Vendar se maščevanje nad njimi ne bo končalo. Čas je, da si ponovno nadenemo maske. 

Preberi več

Vsem elitam – tako kapitalskim kakor političnim – Vsi ste gotovi!
Proti nacionalizmu in kapitalizmu, solidarno gradimo svobodnejši svet!
Kozmetični popravki tega ali onega zakona niso dovolj!

Preberi tekst!

Ravno zdaj je jasno, da nikjer v zahodnem svetu ni problem čez noč najti miljardnih zneskov za spodbude gopodarstvu, medtem ko sredstev za zmanjševanje podnebnih sprememb nikoli ni dovolj. Pa je vprašanje, koliko jih sploh potrebujemo, saj je zgolj nekaj tednov globalne zaustavitve gospodarstva pustilo neverjetno pozitvne in hitre učinke na okolje.

Preberi tekst!

Tako kot vsak dnevno potrebuje hrano, da preživi, prav tako vsak potrebuje varen dom. Tega si želimo izboriti skupaj z drugimi v tej družbi, ki prav tako na različne načine trpijo pod jarmom kapitalistične mašine. Zato gremo tudi mi iz ulic na ulice! 

Preberi tekst!

V premislek ponujamo 8 točk analize in poziva Anarhistične pobude Ljubljana // Federacija za anarhistično organiziranje [APL / FAO] o terenih boja, ki vznikajo v senci korona-krize.

Preberi tekst!

Švignimo v petek ob 19h s kolesom po središčih svojih mest in vasi. Če ne na pedalih, bodimo glasni z oken ali balkonov. Pazimo drug na drugega, tako v kontekstu virusa kot policije, poiščimo v sebi strast do upora in bodimo neulovljivi!

Preberi tekst!

Res je, vse_i smo ovce, vendar problem je pastir.

Stop opresiji!

Preberi tekst!

Ne, nismo vsi v istem čolnu in tokrat ne bomo plačevali vaše krize! Ne bomo se vam pustili ustrahovati in ne bomo naredili niti koraka nazaj.

Preberi več

Nismo strošek! Smo dinamo te družbe!

Preberi tekst!

Prvi maj letos ne bo praznik ustrahovanja, krize, avtoritarnih prijemov po vzoru Madžarske, pokroviteljstva oblasti do prebivalstva in napovedi novih krčenj naših pravic. 1. maj bo letos praznik boja, solidarnosti, iskanja novih načinov vzajemnosti in kolektivnosti. 1. maj bo naš.

Preberi tekst!

Bodi odgovoren, upoštevaj previdnostne ukrepe!

Bodi odgovoren, izogni se pogovoru s policijo!

Preberi tekst!

Napocil je torej cas, da se individualne geste kljubovanja poveže v še vedno odgovorne, toda bolj kolektivne momente. Po ljubljanskih ulicah se tako šušlja, da se redna petkova iniciativa iz balkonov ta teden seli na bicikle, ti pa na ljubljanske ulice. Vec o tem politicnem ogrevanju za nove case preverite neposredno pri vašem lokalnem kontaktu.

Preberi tekst!

V solidarnostni s starejšimi (ali starejše izgledajočimi) BOJKOTIRAJ SPAR!

Preberi Tekst!

Objavljamo še odgovor na pojasnilo Spar Slovenija v zvezi z nedavnim primerom diskriminacije v njihovi trgovini. O problematiki so sicer poročali tudi mainstream mediji. Kljub širokemu odzivu javnosti, pa seveda korporacija ni čutila potrebe, da gospo odreši finančne kazni, ki je bila posledica nasilja državno-zasebnega partnerstva. Uniformiranci so z izrednimi ukrepi, odloki in desno vlado, dobili krila. Le s skupnostnim solidarnostnim odporom si bomo svobodo lahko ponovno vzeli nazaj. 

Preberi več

Danes, v soboto, malo pred 13h, sem šla po nakupih v trgovino Spar Slovenija Kapitelj na Poljanskem nasipu v Ljubljani. V avli me je ustavil varnostnik. Ker je bila vrsta čakajočih na vstop v trgovino, sem se postavila vanjo in počakala tudi sama. Ko sem prišla na vrsto, se je kar nenadoma vratar postavil predme, z vsemi svojimi okoli 190 cm in ne čisto najmanj kilogrami - bil je zlahka več kot eno glavo večji od mene - in mi reče "Vi pa ne boste šli notri!".

Preberi več

#štrajk #stop-najemnine #zasadi-zemljo

Trenutni ukrepi vlade razdeljevanja denarja se morda zdijo nelogični – vendar pa, kdo bo poganjal kapitalizem v časih, ko nihče ne želi kupovati odvečnih stvari. Kapitalizem je potrebno poganjati in hkrati zagotoviti delovanje starih izkoriščevalskih praks – tako na delovnem mestu, kjer se bo subvencioniralo, tako doma, kjer se bo dajalo dodatke za najemnine. Elite po vsem svetu sedaj bolj kakor marsikdaj prej računajo na to, da bodo države - demokratične ali ne - ohranile neoliberalni ekonomski sistem. Pod dekorativnimi dobrimi ukrepi za vse se države ponovno zajedajo v socialne pravice, spodbujajo liberalizacijo trga in javni denar pretakajo v zasebne žepe.

Preberi več

Ob 14. obletnici tako kličemo: Nikar ne povečujete socialne distance!

Čas je, da izumljamo nove načine za skupnostno skrb! Poskrbimo, da skupaj preživimo, da se bomo skupaj lahko uprli!

So on the 14th anniversary, we call:Don't increase your social distance!

It's time to invent new ways for community care! Let's survive together so we can fight together!

Preberi tekst!

Najprej moramo od nas samih zahtevati priznanje, da smo vsi ljudje in da si vsi zaslužimo enako pravico do življenja ter da si hkrati nihče med nami ne zasluži manj kot kdo drug. Zavedajmo se, da s tem ko ostro in brezkompromisno zavračamo naslavljanje zdravstvene krize z vojaškimi in policijskimi sredstvi, preprečujemo socialni genocid nad najbolj ranljivimi med nami in totalni prevrat družbe v diktaturo.

Zahtevajmo pa še veliko več, zahtevajmo dokončno prekinitev s sistemom, ki temelji na tem, da ljudem stalno jemlje zdravje, stanovanja, hrano, znanje, čas, ljubezen, radovednost in svobodo, torej vse tisto, kar nam omogoča, da smo ljudje.

At the same time we need to recognize that we all are humans and that we deserve the same right to live and that nobody deserves less than anybody else. By resolutely opposing the military's and police's approach to the health crisis we can prevent a social genocide over the most vulnerable among as and a total turn of the society towards a dictatorship.

But let us strive for much more. Let's demand a final break with the system that is based on constantly taking away peoples health, housing, food, knowledge, time, love, curiosity and freedom - of everything that makes us humans.

Preberi tekst!

Premislimo, kaj lahko delamo v manjših skupinah, kako si lahko med seboj pomagamo izven državnih struktur, in predvsem, kako lahko izražamo nepristajanje na izredno stanje. Premislimo ali bomo ta mesec res plačali račune (itak jih marsikdo nima s čim) in naredimo iz tega politično gibanje!

Let's think about what we can do in smaller groups, how we can help each other outside of state structures and above all how we can express our noncompliance with the state of emergency. Let's think if this month we will pay the bills (many don't even have the money to do so) and build a political movement out of this! 

Preberi tekst!

The erection of the fence is being done quietly, without notifying the people staying inside the camp or explaining to them what this will mean for their lives, without a sound of protest by local NGO’s (scared, not unjustified, of losing funding and possibility of continuing the support work), like it’s a reality we have to accept and can’t do anything about it. 

Preberi tekst!

Boj migrantk in migrantov, ki že s svojo golo eksistenco razkrinkavajo iluzijo človekovih pravic, je boj proti nacionalizmu, kolonializmu, rasizmu in kapitalizmu, za afirmacijo življenja, ki si želi dostojanstva, miru in prihodnosti.

Preberi tekst!

Ne bomo rojevale_i, živele_i in umirale_i ne za državo ne za Trdnjavo Evropo in ne za NATO!

We will not give birth, live and die for either the country, Fortress Europe or NATO!

Preberi tekst!

 In imamo pravico namesto potratnega širjenja vojaškega aparata zahtevati investicije v nujne zdravstvene, okoljske, stanovanjske in zaposlitvene ukrepe.

Preberi tekst!

O kakršnikoli participaciji, novih delovnih mestih in produkcijskih pogojih za vse bolj prekarizirane ustvarjalce v vse dražji prestolnici ni ne duha ne sluha – so le všečne besede, s katerimi si elitni krogi nadejajo še nekaj evropskih sredstev. Vse to kaže, da nameravajo mestni veljaki za potrebe razpisa EPK ponovno uprizarjati kulturo na hrbtih brezdomne neodvisne scene. Skupaj lahko zrušimo ta oder, a potrebno bo delovati v interesu, ki je širši od lastnega.

Preberi tekst!

In the proximity of the Slovenian border we are currently facing one of the worst humanitarian situations in Europe. Thousands of people are trapped in the migrant camps of Bosnia and Herzegovina with no access to basic care. Their attempts to leave the country are met with violence from the Croatian police, which has also led to political tensions in the region.But the crisis also presents itself on the other side of the river Kolpa, within the borders of Slovenia, where an increasing number of workers, women and children are denied access to basic rights and are often left outside the formal economy for prolonged periods of time. This situation hsa reached its tipping point and must be addressed immediately.

V neposredni bližini slovenske meje imamo opravka z najbolj akutno humanitarno krizo v Evropi. Tisoče oseb se brez najnujnejše oskrbe stiska v nehumanih taboriščih v BiH, ob poskusih, da bi območje zapustili, pa so soočeni z nasiljem hrvšake policije, ki uhaja izpod nadzora in močno stopnjuje napetosti v regiji. Kriza pa ne poteka le na južni strani Kolpe - hkrati se namreč znotraj meja Slovenije povečuje število delavcev, žensk in otrok, ki zaradi birokratskih zapletov nimajo dostopa do najosnovnejših pravic in ostajajo zunaj sistema več let ali celo vse življenje. To stanje je nevzdržno in ga je potrebno nemudoma nasloviti.

Preberi tekst!

Minulo soboto, 18. januarja, je Vahtang Enukidze, 38-letni gruzijec, zaprt v Centru za deportacije (CPR), umrl v goriški bolnišnici, potem ko so ga istega jutra pripeljali iz CPR, le mesec dni po odprtju.

Od ponedeljka, 27. januarja do nedelje, 2. februarja, je po vsej Italiji sklican teden akcij in mobilizacij za zaprtje vseh CPR in za takojšnjo izpustitev vseh zaprtih oseb. In v spomin na Vahtanga.

Preberi več

Vojaške intervencije niso v našem imenu, sodelovanje v zvezi Nato ni v našem imenu in vojska ni v našem interesu! Odgovornost za situacijo pripisujemo vsem, ki na takšen ali drugačen način sodelujejo pri kreiranju državne politike in s tem legitimizirajo njeno početje. Ne glede na barvo vaše stranke, vas spoznavamo za krive!

Military interventions are not in our name, participation in NATO alliance is not in our name and the military in not in our interest! Responsibility for militarist adventures lies with all that either directly take part in formation of state policies and agendas or offer legitimacy to them. No matter which is your party, we recognize you as guilty!

Preberi tekst!

Na teritoriju Čila še vedno potekajo vsesplošne vstaje oz. kakor sami poimenujejo dogajanje revolucionarni proces spreminjanja tako posameznikov kakor družbe.

In mid-October the territory occupied by the state of Chile erupted in a general revolt against the neoliberal regime. Two months later the fire was not put out, rather it continues to burn in what many consider a revolutionary process of transformation of society and of the individuals.

Preberi tekst!

Pred Kanadskim Konzulatom v Ljubljani smo razobesili transparent.

Banner dropped in front of Canadian consulate in Slovenia, Ljubljana.

Preberi tekst!

Vlade ne potebujemo, njihovim lažem ne nasedamo!
STOP IZKORIŠČANJU IN POBIJANJU ŽIVALI!

Preberi tekst!


“...pravica do družinskega življenja ne more pretehtati pravice države, da izvaja ukrepe za zakonito in kontrolirano priseljevanje..." - Policist David Natlačen, Center za tujce, v odgovoru na prošnjo za zadrževanje Noorullaha Oriyakhela

Preberi tekst!

As winter is coming and the housing situation for refugees is not being properly addressed, the Refugee housing initiative is preparing it's first public event. Come and join the organisation fighting for our right to proper housing. 

Preberi tekst!

STOP vojaški agresiji nad Rojavo! Zahtevamo takojšnjo zaustavitev vojaške agresije nad kurdskim prebivalstvom! 17. oktober ob 16:00 v parku Tabor.

Preberi tekst!

Prelom stoletja in tisočletja je v Slovenijo prineslo svežo anarhistično tradicijo, ki vse od tedaj živi in deluje. Navkljub neizogibnim valovanjem v intenzivnosti delovanja lahko danes brez pretiravanja govorimo o sedaj že dvajset let kontinuirane dejavnosti in organiziranja, vzporedno in kot del nje pa tudi o artikulaciji idej oziroma o teoretski in politično-analitski produkciji. V času porajajočih se novih bojev ob zori prejšnje kapitalistične krize so različni tokovi anarhističnega gibanja prepoznali potrebo po vzpostavitvi nove organizacije, ki je bila poleti 2009 realizirana z ustanovitvijo Federacije za anarhistično organiziranje – FAO.

Preberi tekst!

 

Soprebivalke_ci Zemlje
ne glede na spol, raso, spolno usmerjenost, narodnost, vrsto, itd… čas je, da prenehamo z izkoriščanjem drug_a druge_ga, čas je, da odpravimo hierarhije, ki nas zatirajo.
Svobode ti ne dajo, treba si jo je izboriti, za to vas pozivamo, pridružite se v boju za osvoboditev vseh.

Preberi tekst!

Svoje delovanje vlada upravičuje z izrazi, kot so “lov na tihotapce” in “preprečevanje ilegalnih migracij”, v praksi pa počne nekaj povsem drugega: zavrača prošnje za azil, verižno vrača ljudi v nehumane razmere in krši mednarodne konvencije.

The government justifies its actions with terms such as "hunting smugglers" and "preventing illegal migration", but in practice it does something completely different: it rejects asylum applications, it is  creating a chain of returning people to inhumane conditions and violates international conventions.

Preberi tekst!

Med 24. in 28. julijem 2019 je bil v Ljubljani organiziran 11 IFA (International of Anarchist Federations) kongres.

The 11th IFA (International of Anarchist Federations)  congress happened between 24. & 28. of July 2019 in Ljubljana. 

Preberi tekst!

Uporabniki in uporabnice Avtonomne Tovarne Rog z zaskrbljenostjo spremljajo izjave in poteze vodstva Mestne Občine Ljubljane. Ta z zavračanjem dialoga, nepriznavanjem delovanja uporabnikov, finančnimi sankcijami in neprikritimi grožnjami z deložacijo namreč nakazuje, da se obeta ponovitev konflikta iz leta 2016.

The users of the Autonomous Factory Rog are observing the statements and moves of the management of the City Municipality of Ljubljana with concern. By denying dialogue, refusing recognition of users’ activities, with financial sanctions and open threats of eviction, it suggests that the repetition of the 2016 conflict is expected.

Preberi Tekst!

Občina odpira gradbišče za gradbiščem, košček za koščkom se mesto maši in kruši. 

Preberi tekst!

A report just came in: "On Monday the 14th of January, 3 white people with a European passport tried to help a refugee from Syria to cross the Bosnian/Croatian border near Strmica on foot and by car. After 10 km walk and several successfull attempts to avoid the police, all 4 were caught around 8 pm and brought to Knin police station. There, the head of the police station and one person being accused for violating Schengen law and helping a foreigner crossing the border illegally, signed a document where there was handwritten in German "A. wants to apply for asylum in Croatia". After two days of imprisonment and a mild sentence by the Šibenik court A. was brought to the detention center in Trilj and the 3 European citizens were freed. The three of them tried to visit him today, the police guards of the detention camp refused and forced them to leave the place. But A. told them out of his cell-window that they had beaten him several times in Knin: they insulted him ("animal", "fuck your mother", "go back to Syria") and took him to an unknown abandoned house. On the way to the house they bashed his head against the seat of the car. Once in the house, four police men held him while another was beating him in the face. Once in detention center Trilj he was refused to have a lawyer, refused to apply for asylum and he was also told that they will push him back illegally to Bosnia today. This information has also been confirmed by A. via phone who has asked the story of violence to be made public, and forwarded to the ministry of internal affairs as well as the media and Croatian Ombudsman. More Info will follow!" #NoBorders #FuckFortressEurope #ACAB

Ponovno lahko opazujemo kako elite kujejo dobičke z militarizacijo družbe in poskušajo zamegliti svoje namene s podpihovanjem sovraštva in strahu. V bistvu pa se moramo, če se želimo približati mirnemu in dostojnemu življenju, le obraniti pred plenjenjem političnih in gospodarskih elit ter se odločno zoperstaviti tistim, ki širijo nestrpnost in sovraštvo. Začnimo z naslavljanjem vprašanja ali si želimo sodelovati v njihovih morijah ter skupaj poiščimo načine za realizacijo naših odgovorov.

Preberi več

Številni prebivalci in prebivalke Ljubljane že dolgo opažamo, da le še redko zaidemo v središče mesta, saj tam nimamo več kaj početi, tam se počutimo odveč in nedobrodošle: javne površine izginjajo pod privatnimi mizami vedno bolj razbohotenih lokalov, privatiziranimi pasažami, trumami turistov in permanentno ograjenimi ad hoc zabavišči na trgih. Stare kafane sledijo hipsterskim trendom in cenam, običajne artikle, kot so žarnice in WC papir, zamenjujejo cenena oblačila in kičasti okraski. Vedno bolj obkoličeno Ljubljano nadzira na tisoče kamer, policija in redarji z vedno novimi pooblastili, njihovo pogosto arogantno oblastnost pa dopolnjuje prisilni režim vedno novih dovolilnic, prepustnic in ostalih kartic – za smeti, avtobuse, knjižnice, parkiranje.

For a long time already many of us, residents of Ljubljana, only rarely venture to the centre of our town. There is nothing for us to do there, we feel surplus to the requirements and unwelcome. Public space is disappearing fast under the private terasses of ever expanding bars and restaurants, street passages are being turned into private space, tourist hordes are taking over the streets and public squares are turned into permanently fenced ad hoc party venues. Old taverns chase hipsters' trends and prices while common household items such as lightbulbs and toilet paper are replaced by cheap clothes and kitschy ornaments. As everywhere the municipality erects new fences more and more CCTV cameras are constantly being added to the thousands already in operation, while police and city security officials are vested with more and more authority. Their often arrogant exercise of the latter is neatly complemented by the forcefully imposed regime of permits for all kinds of services - for rubbish, bus, library parking etc.

Preberi tekst!

O negativnih izrazih družbeno-ekonomske realnosti v kateri živimo in soočanja z njimi v avtonomnih prostorih.

On the negative expressions of the socioeconomic reality we live in and face within our autonomous spaces.

Preberi več

V sledeči izjavi zavračamo in obsojamo medijski linč nad anarhistkami_i iz A-Infoshopa z AKC Metelkove, ki se dogaja v zadnjem tednu s strani posamičnih levoliberalnih intelektualk_cev iz bivše ekipe Second Home.

With the following statement, we are rejecting and condemning media lynching of anarchists from A-Infoshop at ACC Metelkova, that has been performed by individual left-liberal intelectuals from the former Second Home in the last week. 

Preberi več

Po prvi petletki se sprašujemo:

"Kam po krizi Jani?

V Socialnem centru Rog, se ima zgoditi benefit koncert za komunal.org

soboto, 17. marca ob 20h!

Več o dogodgu

Spomin, ki v središče postavlja boj izbrisanih, je spomin na institucionalizirano izključevanje, ki se ne bi smelo ponoviti, a je obenem tudi spomin na uspešno upiranje razčlovečenju ter na nepopustljivo vztrajanje pri tem, da je navkljub nemogočim razmeram možno dejavno vplivati na družbena razmerja.

Preberi tekst!

Federacija za anarhistično organiziranje obsoja napade kapitala in države na delavstvo v Luki Koper, kjer se v zadnjem obdobju kažejo vsi aspekti izkoriščanja delavcev, okolja in skupnega družbenega premoženja za potrebe večanja profita in bogatenja politično ekonomskih elit.

Preberi tekst!

 

Zaradi tebe je marsikatera med nami postala zagovornica, aktivistka in amaterska pravnica, strokovnjakinje za analizo tveganja, premoščanje krize, pisanje pritožb prisilnim namestitvam v zavod ali prisilnim hospitalizacijam. Včasih več slabega kot dobrega, pa si vseeno pokazal, da je možno življenje organizirati drugače. Izven totalnih ustanov, znotraj solidarnih, prijateljskih mrež, ki so se nalezle tvojega pravičniškega duha in borbenosti in poskrbele, da si do zadnjega ostal v skupnosti, na svobodi, ki ti je toliko pomenila.

Mijo vive, la lucha sigue! Dokler ne pade zadnja totalna institucija.


 Thanks to you, many of us became advocates, activists, amateur legal team, experts in risk analysis, getting through a crisis and writing complaints against involuntary commitment to psychiatric institutions. Sometimes it was far worse that better, but you still managed to show everyone that care can be organized in a different way. Outside of totalitarian institutions, in networks of friendship and solidarity, which you have successfully contaminated with your righteous spirit and warrior attitude that they managed to keep you in the community until the very last day, enjoying the freedom that meant so much to you.

 

Mijo vive, la lucha sigue! Until the last totalitarian institution is destroyed.

Preberi tekst!

When we fight for anti-authoritarian, anti-capitalist society, we fight for values of solidarity, freedom and radical equality. We feel empowered when we see others fighting for the similar causes. So when we are fighting for our squats, we are in solidarity with others, who fight against evictions and when we see others fighting for their squats, we feel stronger.

Read more

MOL očitno še naprej vztraja z drugje že uveljavljeno prakso izrinjanja avtonomnih prostorov in produkcije alternativnih vsebin iz mesta in z uničevanjem drugačnih, solidarnih družbenih odnosov, ki se izvajajo znotraj njih. AKC Metelkova mesto na jutrišnjem protestu ne bo sama, podprli ga bomo tudi uporabnice in uporabniki Avtonomne Tovarne Rog.

 

Če si za Tromostovje, bodi tudi za Dvoskvotovje!

Preberi več

***Zoperstavimo se razprodaji skupne lastnine in tajkunski politiki Jankoviča!***

*Poziv k skupnemu odzivu na napade MOL v primeru AKC Metelkova Mesto, Tovarne Rog ter vsesplošno privatizacijo in komercializacije javnega.*

Preberi več


Se vidimo na Prešercu ob 9.30 v četrtek 14.12.2017!

Join us on Prešeren square on Thursday, 14 Dec,  at 9.30 AM!

Preberi več

Mestna občina Ljubljana (MOL) se je odločila za prodajo zemljišča, na katerem trenutno stoji Hostel Celica. S tem so se odločili tudi za radikalno spremembo svojega razmerja do celotnega območja Metelkove. Ta poteza v sicer nikoli enostavno razmerje med MOL in AKC Metelkova mesto – slednji je svetovno priznan kulturni, urbanistični in socialni primer dobre prakse - vnaša oblastniški diktat. Zadnje namere MOL uporabnike in uporabnice AKC Metelkova mesto obvezujejo, da javno in jasno sporočimo: kapital in MOL, roke stran od Metelkove!

Municipality of Ljubljana has decided to sell the plot of land on which currently stands hostel Celica. This decision represents a radical shift its relation towards the entire Metelkova area. This move introduces an authoritarian element into the relationship between the municipality and Autonomous Cultural Centre Metelkova mesto, an internationally renowned example of a successful cultural, urbanistic and social practice, while truth be told the said relationship has never been a simple one. The latest intentions of the municipality however oblige us, the users of ACC Metelkova mesto, to publicly and unequivocally make our position clear: Capital and Municipality – take your hands off Metelkova!

Preberi več

Izjava Noč je naša 2017/Statement for Reclaim the night 2017

Preberi več/read more

Tudi nominalno antiavtoritarni prostori lahko postanejo gojišča avtoritarne politike. Ta nevarnost je še posebej močna, ko napočijo krizni momenti in s tem nuja tvorjenja zahtevnejših skupnostnih samozaščitnih procesov/.../ Včeraj nam je bil dovolj avtonomni prostor. Danes hočem avtonomne soseske. Jutri mesta in pokrajine. Zavedamo se, da v tem boju nismo edinstveni in vemo, da nismo sami. Kje se bomo torej srečali?

Also nominally anti-authoritarian spaces can become breeding grounds for authoritarian politics. This danger is especially strong when moments of crisis arrive and with them the necessity to form more complex communal self-defense processes/.../Yesterday an autonomous space was enough. Today we want autonomous neighbourhoods. Tomorrow towns and regions. We are conscious of the fact that in this struggle we are not unique and we know that we are not alone. Where shall we meet next?

Preberi več/ read more

JAVNI PROSTOR – PREHOD ODPRT VSEM

V Kopru je med oktobrom 2014 in julijem 2017 obstajal javni prostor, ki je bil dostopen vsem ljudem dobre volje, širokih misli in kritičnega razmišljanja. Ta prostor je zgodovinski dokaz, da je razpoka v neizprosnem neoliberalnemu sistemu možna, da je iz ruševin mogoče zgraditi nove temelje in zapuščenim prostorom vrnit življenje, kar so tudi besede z začetka manifesta nekdanjega kolektiva UPInde. V zgodovini bo ostalo zapisano, da je med letom 2014 in 2017 v Kopru obstajal otok svobode, emancipacije, solidarnosti, brezskrbnosti, sobivanja, strpnosti, antiseksizma, antikapitalizma in antifašizma. 

Preberi več

Freedom for J20 defendants!

 

Accusations against J20 defendants are an example of brutal hunt to find a scapegoat for more and more people, who have consistently resisted to accept the brutal normality of Trump's presidency. It is an attempt to frame couple of hundreds of people who stood up against the illusion of peaceful transition and make an example of them. Authorities hope that if they go hard against 200 people, others will be too intimidated to resist as well. 

More about solidarity actions

Preberi več

Pred kratkim je bilo javnosti sporočeno, da zgodba o tovarni Argolina v Izoli išče izhodišče na sodišču. Uporabnik prostorov nekdanje tovarne v Izoli, ki je več kot leto delil prostor s skvoterskim kolektivom Avtonomna Cona Argo, se je odločil tožiti DUTB in podjetje Argolina d.o.o. za motenje posesti, saj meni, da je  sedanje stanje popolne ograjenosti in neprestanega propada, nezakonito.  

Spomnimo, da je leta 2013 lastništvo bivše tovarne prešlo iz upravljanja propadle Abanke pod Dutb, ki je ustanovila družbo  Argolina d.o.o. z edinim zaposlenim Alešom Kupdrekščakom, z namenom upravljanja območja tovarne. Prva obravnava je bila 18.05.2017, vsi zainteresirani vabljeni na drugo obravnavo 06.06.2017 ob 14h na Okrajnem sodišču v Piranu. 

Preberi več

Friedel has been home away from home for many of us throughout the years, as it was always open for our talks, discussions, and meetings. Places like Friedel are important because they are a meeting point for local and international activists, a place that stands against effects of gentrification and inspires us to fight where we live, stand and work.

Preberi Tekst!

ANTIRASISTIČNA PRIMORSKA!

Sobota 15h, center Spodnjih Škofij

Z gnusom in prezirom opazujemo, kako nekateri krajani Škofij pod pretvezo skrbi za varnost svojih otrok in skrbi za lokalno okolje širijo strah in paranojo ter sledijo vsesplošni kampanji ameriških in evropskih elit o "muslimanski nevarnosti iz vzhoda". Ljudem, ki so izgubili svoje domove in ki bežijo iz vojnih območij ne dovolijo osnovnih človekovih pravic. Strehe nad glavo, miru in svobode. 

Politikantsko igračkanje o neinformiranosti med državo, MOK, lokalno krajevno skupnostjo in političnimi strankami izkoriščajo kot izgovor za svoje rasizme in vse to zato, ker se nekaj družin (imajo že priznan status političnih azilantov) želi nastaniti v Škofijah. Želijo celo paradirati v našem okolju s svojo nestrpnostjo.

Antirasistična fronta Primorske se bo na isti dan, v soboto ob 15h v centru Škofij zbrala in pokazala da na Primorskem ni prostora za rasizme, fašizme in katerekoli druge zaničevalne in sovražne ideologije. 

Primorska je od vedno bila in bo stičišče mnogoterosti in različnosti, antifašizem v mestih in vaseh, kjer živimo ni nikoli bil le prazna beseda. 

Danes azilanti, jutri migrantski delavci, pojutrišnjem cigani, balkanci in koncentracijska taborišča! Ne bomo tolerirali rasizma in rasistov! Fašiste smo že enkrat izgnali in če bo potrebno jih bomo spet.

Azilantke, azilanti, begunke in begunci, soljudje, dobrodošli na Primorskem, v deželi ANTIFAŠIZMA!

Se vidimo na Škofijah jutri, v soboto ob 15:00!

ANTIRASISTIČNA FRONTA PRIMORSKE

KOLEKTIV UPI INDE

ALTERNATIVA OBSTAJA, FAO

KOLEKTIV ARGO

Preberi več

O spornem odstrelu, lobijih in širjenju strahu

 

Po tem, ko je rezalna žica v letu 2016 presekala poti mnogim prostoživečim živalim, ki ne prepoznavajo bizarnosti nacionalnih in državnih delitev, so se na šahovnici lokalnih institucij znašli volkovi in medvedi, ki jih v tem letu ogroža še nenavadno visok odstrel. Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo odlok za odvzem 113 medvedov in 10 volkov v letu 2017. Monopol nad upravljanjem s populacijami oz. pobijanjem prostoživečih živali je v rokah lovcev, ki skupaj z Zavodom za gozdove in Zavodom RS za varstvo narave oblikujejo predlog za letni odstrel, ki ga potrdi vlada. Upravljanje s populacijami se izvaja pod pretvezo zmanjševanja gospodarske škode, omejevanja migracij živali na nova območja ter zagotavljanja varnosti tistih, ki živijo na območju prisotnosti velikih zveri ter si tako življenjski prostor delijo z medvedi, risi, volkovi … Argument zagotavljanja varnosti je priročen za utrjevanje in ekspanzijo strahu, ki bazira na perpetuiranju lažnih predstav o medvedih in volkovih kot agresivnih zvereh, pred katerimi se je treba zaščititi ter tako deluje kot priročna metoda za pridobivanje javnega mnenja na stran tistih, ki zagovarjajo odstrel.

 

V luči tega, za kar na tem mestu v resnici gre, torej za prostočasno ubijanje živali v njihovem življenjskem prostoru, namreč to ne bi bilo prepoznano kot produktivno ali, kakor se kaže v primeru odloka, celo nujno. Razmerje je že v izhodišču neuravnoteženo. Lovcem pozicija »varuhov« narave, v katero umeščajo tudi živali, omogoča upravljanje s tujimi življenji na način, da imajo od tega neposredne koristi. To, kar je manipulativno poimenovano kot »zaščita«, se prične, kjer se pričnejo njihove koristi. V namene legitimirati lastne koristi od umorov, je treba ustvariti stanje »prevelikega števila osebkov v populaciji«. Hranjenje živali v hladnejših mesecih s strani lovcev tako predstavlja ustvarjanje boljših pogojev za razmnoževanje, kar nato privede do »prevelikega števila osebkov v populaciji«. V tej shemi so posamezniki zreducirani na ogrožajoč dejavnik, ki ga je treba odpraviti, njihova vrednost je zgolj vrednost ohranjanja vrste. V ospredju je razreševanje namišljenega in samoreproducirajočega konflikta, katerega edina vnaprej zrežirana rešitev je odstrel. Gre za ohranjanje monopola in lovskih dejavnosti zaradi njih samih; za aktivno preprečevanje in neposlušnost do predlogov, ki se izvajajo v nezadostnih fragmentih, da izid venomer ostaja pomor. Naslavljanje problematike z vidika soobstoja posameznikov, ki si delijo življenjski prostor, umanjka.

 

Šele ko prepoznamo s strani medijev in interesnih skupin posredovano reprezentacijo živali kot zmotno in reduktivno, se s spremembo gledišča kot predpogojem celostnega pristopa k problematiki sobivanja, ponudi širok nabor možnosti za drugačno postopanje (sanacija in preprečevanje divjih odlagališč s klavniškimi odpadki, uporaba medovarnih smetnjakov, ozaveščanje splošne javnosti, in še bi lahko naštevali). Prostoživečih živali bo toliko, kolikor smo jih pripravljeni sprejeti ter kolikor jih lahko sprejme sam življenjski prostor, katerega del smo. Ni na njih, da bežijo pred streli, na nas je, da se naučimo sobivati.

 

Odstrel je pomor! Proti lovu! Za sobivanje!

 

Iniciativa proti izkoriščanju živali in okolja

Preberi več

Autonomous spaces in Slovenia under attack, support the struggle!
Call for solidarity actions for INDE squat in Koper, Slovenia 

In the last few years we have seen new autonomous spaces emerging in Slovenia, joining the struggles of older squats all over the country. Along the Slovenian coast, two enormous buildings were occupied until recently. The occupations brought radical politics and different social relations to their environment. Both squats were always open to a variety of projects and initiatives, but had strong anarchist presence and activities as well. The spaces used to be factories, which were destroyed by the brutal privatization. 

Right after New Years, ARGO squat in Izola was forcefully evicted. Eviction was preceded by a series of harassments from police and security company, that in some cases resulted in serious bodily injuries and fines for comrades there. The second coastal squat, called INDE, got an eviction notice just a few days ago. We are supposed to leave the premises on January 30. 

Both squats are currently owned by so-called Bad Bank. This is a state institution under the management of the Ministry of Finance, created to resolve debt by big failed speculative financial investment that crashed during the economic crisis. In other words: they are there to sell buildings cheap and open them to further financial speculations, by which the rich will once again profit, while all of us will lose.  The eviction of INDE is going to happen under a pretense of cleaning up dangerous material at the site. ARGO was also declared a dangerous zone by authorities, but the only thing they are trying to clean out of it are comrades who are bringing life into these spaces. 

This is another blow in a hard year for the squatting movement in Slovenia, since all of the spaces are facing attacks, either by Nazis or/and police, private security, and state institutions. We understand this kind of pressure as a part of increased repression that the so-called migrant crisis has justified. More is at stake than just our building. We are a hope of a different world, where solidarity, mutual aid, anti-authoritarianism, and non-hierarchical relations are still possible. Just few months ago we prevented the eviction of Rog squat in Ljubljana. We know we can do that again.

 We call for comrades all around the world to show us solidarity. We will welcome you here, but will be happy if you fight where you stand. Send us a letter of support, or raise a banner! Or squat something yourself! They can never hold us back if we stand together strong. Everything you do will keep our spirits up. 

If we go down, we are going down in style. Join our struggle! 

Local Group Alternativa Obstaja, Koper (part of FAO-IFA)  

BAD BANK:   http://www.dutb.eu/en/default.aspx  (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.)
Security Company that is in charge of eviction: http://www.galekom.si/ (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
INDE: http://www.indeplatforma.org/            https://www.facebook.com/indeplatforma/?fref=ts 
ARGO: https://www.facebook.com/argoplac/

Preberi več

UP Inde in Argo sta avtonomna prostora, ki sta v zadnjih dveh letih na obalo vnesla sveže misli in prakse porajajoče se samoorganizirane skupnosti. Izpostavila sta potrebo po prostorih srečevanja in ustvarjanja ter dokazala, da je tovrstne prostore s skupnimi močmi tudi mogoče vzpostaviti.  Tako so skvoterji, ki so zasedli kompleksa, s katerima upravlja Slaba banka odprli številna vprašanja, ki se porajajo ob praznih poslopjih. Predvsem se izpostavijo nepremičninske špekulacije in čakanje na investitorje, ki vodijo v dolgotrajno propadanje zgradb, in posledično rušenje celotnih območij in gradnje novih dražjih ter pogosto nedosegljivih poslovno-bivanjskih prostorov. Z zasedbo so opozorili tako na probleme mladih, ki jih kapital vedno bolj izriva kot tudi na določene urbanistične plane, ki načrtujejo preobrazbo v nova, privlačna, a večini nedostopna mesta. Lokalnih prebivalcev se ne more dokončno izriniti iz mestnih središč, elitistični urbanistiki mestnih oblasti, ki ločuje ljudi na podlagi dohodkov navkljub.

Zasedbe in vzpostavljanje avtonomnih prostorov so v teh zaostrenih družbenih razmerah eden izmed načinov, s katerim ljudje jemljejo lastna življenja v svoje roke, jih organizirajo v skladu s potrebami in željami, lajšajo neznosne socialne situacije in hkrati omogočajo gradnjo kritike in alternativ. Ni presenečenje, da se napadi na avtonomne prostore in evikcije v zadnjem času vrstijo. Izvajajo se predvsem pod pretvezo skrbi za varnost in zdravje tamkajšnje skupnosti in brez vsakršne skrbi za socialni aspekt deložacije tamkaj živečih. Slaba banka, ki ima v lasti mnoge zapuščene objekte, ki so jih pred propadom in nadaljnjimi nepremičninskimi špekulacijami rešile in z vsebino napolnile skvoterske skupnosti, se je izkazala kot idealen depersonaliziran državni inštrument tudi za evikcije tovrstnih prostorov. Vse za zaščito kapitala in boljše možnosti nadaljnje prodaje.

Strah oblasti pred tistimi, ki si upajo vzeti prostore, ki so bili včasih skupno dobro in kasneje privatizirani z javnim denarjem, je tako močan, da je za njih pot v represijo in kriminalizacijo proti avtonomnim prostorom samoumevna. AKC Metelkova mesto se skupaj z Argom in Up Inde bori proti represiji in za obstoj ter širjenje avtonomnih prostorov. Napad na enega je napad na vse nas, zato skupaj stopamo proti interesom kapitala. Vsebine praznim prostorom bo vdahnila skupnost in ne kapital!

S solidarnostjo,
AKC Metelkova mesto

Preberi več

Ko so ljubljanske mestne oblasti s težko mehanizacijo vdrle na dvorišče Roga, smo v kolektivu AKC Sokolc zapisali, da v Sloveniji poteka vojna proti avtonomiji, skupni lastnini in svobodi. Da ni šlo zgolj za dvigovanje panike znotraj skvotarske scene, smo nekaj mesecev kasneje izkusili tudi sami, ko je MO Novo mesto pod pretvezo sanacije in »varnosti uporabnikov« zahtevala, da se avtonomna cona izprazni in zapusti. Temu poskusu smo se odločno postavili po robu z vsemi sredstvi.


A neposredna represija oblasti in kapitala se je nadaljevala, ne samo v Novem mestu in Ljubljani - pod udarom sta znašla še izolski Argo in koprski U.P Inde. Potem ko je DUTB zatrla avtonomni prostor ARGO, se sedaj neposredni pritisk vrši še na INDE. Tako so se razblinili še zadnji dvomi glede resničnosti vojne proti avtonomiji. Z izpraznitvijo prostorov U.P INDE, bi država in lokalne oblasti odpravile še zadnjo sled avtonomnega delovanja in scene na Primorskem, kar je nedopustno!


AKC Sokolc izraža solidarnost s tovarišijo U.P. INDE in nudi pomoč pri obrambi ideje in dejavnosti kolektiva!

Sokoliči

Preberi več

Solidarnost iz Slovenije s tovarišicami in tovariši na ameriških ulicahPetkova inavguracija ameriškega predsednika bo nova priložnost, da slovenski lokalni politiki ponovno pokažejo svojo pregovorno servilnost do vsakokratnega imperialističnega gospodarja vojn. Tukajšnja oblast je Trumpovo zmago že novembra sprejela odprtih rok – in ne zgolj zato, ker je slovenski narod zdaj menda ponosen na svojo hči Melanijo, in ker bo Trump zaradi nje menda dober za slovenski biznis.

Ameriške volitve odmevajo po vsem svetu, še posebej v regijah, ki jih ameriška zunanja politika prizadene s svojimi preleti letal, oboroženimi enotami, gradnjo letalskih baz in bolj ali manj rednim bombardiranjem ter rekrutiranjem za vojna opustošenja na Bližnjem vzhodu.

Slovenija pri tem ni izjema. Še vedno se spomnimo, kako smo morali na ulice pod sloganom Vaše vojne, naši mrtvi, s katerim smo nasprotovali ameriški invaziji v Afganistanu in Iraku. Spomnimo se nasprotovanja militarizaciji ter sodelovanju v NATO koalicijah. Jezni smo bili zaradi vzpostavitve NATO letalske baze in vsiljenih prostotrgovinskih sporazumov. Trpeli smo zaradi globalnih ekonomskih politik, gospodarske krize in varčevalnih ukrepov pod taktirko ZDA in njihovih pomočnikov v Evropski komisiji. Nismo pozabili vojaških posredovanj NATA pod ameriškim poveljstvom proti civilistom v bombardiranju Beograda in drugih mest ob koncu zadnjih balkanskih vojn.

Zaradi izkušenj, kaj pomeni biti na drugem koncu ameriške imperialistične palice, nihče ni imel veliko upanja, da bi bila zunanja politika ZDA pod novo Clintonovo administracijo drugačna od Trumpove. Še vedno bi padale bombe, odpirala bi se vojna žarišča in sejal strah in nestrpnost v vojni proti terorizmu. Še vedno bi vladalo neoliberalno izkoriščanje periferij, v katero spada tudi evropski jug. Vse v obupanem poskusu padajoče velesile, da ohrani vsaj iluzijo svoje gospodarske in politične moči v svetu.

Na simbolni (in realni) ravni pa Trumpova izvolitev seveda pomeni obrat v (skrajno) desnico, legitimacijo retorike sovraštva na ulicah in v javnosti. Je signal avtonomnim fašistom, da je njihova politika vse bolj sprejemljiva. In je signal vsem tistim patriotom v kravatah, ki v imenu nasilnega ohranjanja avtohtonih kultur in konzervativnih vrednot, kot so življenje »od spočetja do naravne smrti«, družina, nacija, demokracija, država in kapital, sebe prepričujejo, da niso fašisti. In čeprav se bo politika množičnih deportacij Baracka Obame, taborišča mučenja v Guantanamu, invazij na Bližnjem vzhodu in rasistična politika v ZDA pod Trumpom zgolj nadaljevala, razumemo nemir, ki je prevel Ameriko in svet. Njegova izvolitev je pustila le malo prostora za dvom, da se vse to res dogaja. To, kar se je prej odvijalo v temi, zanikanju in v javnosti prikazovalo kot anomalija, je zdaj postalo uradna in vidna politika, s še več sovražne retorike in manj zavorami.

Pod vodstvom Trumpa se ZDA pridružujejo avtoritarnim režimom po svetu, ki se vse bolj obrača v (skrajno) desno. Ponekod odprto na krilih rasizma in nestrpnosti, drugje v imenu centrističnih politik reda, miru in varnosti, ki proizvajajo enake učinke ločevanja populacij na dobre in slabe, na privilegirane in oropane. Kot denimo v Sloveniji. Ne preseneča nas, da je premier Miro Cerar vneto pisal tvite in čestital Trumpu za zmago. Da je bil je bil vesel, da je v Washingtonu dobil sogovornika, ki razume potrebo po zapiranju meja za migrante, uvedbi izrednih razmer, dvigu pooblastil represivnim organom, gradnji zidu oziroma bodeče žice na južni meji in izvajanju množične deportacije migrantov, ter zna vzpostaviti družbeno klimo, v kateri je desničarska vstaja na ulicah le korak stran. Kar si Trump želi, je Cerarju že uspelo.

Specifični tvist Trumpove izvolitve je seveda poreklo Melanije Trump, bodoče prve dame ZDA, ki se je rodila in odraščala v Sloveniji. V ZDA, pa tudi širše, je njena življenjska zgodba uporabljena kot primer dobre, lepe, bele migrantke, ki spoštuje zakone, pooseblja konzervativne vrednote žene in matere ter ljubi svojo novo državo. Za razliko od vseh tistih migrantov, ki so v ZDA ilegalno, ki niso beli, in jemljejo službe državljanom in si zato zaslužijo sovraštvo in izgon. V Sloveniji ta zgodba deluje kot afirmacija privilegija, kot pohvala konzervativnemu videnju spola, kjer je pohlevno služenje moškemu nagrajeno z dobrim življenjem. Na njeni zgodbi Slovenija gradi nacionalni ponos, ko si žensko telo (ki dejavno podpira in reprezentira Trumpovo politiko sovraštva) lasti v imenu nacije. Melanijo strežejo v slaščičarnah v obliki torte, za Melanijo so decembra v prestolnici krstili božično drevo, ki so ga postavili na osrednji mestni trg. Melanija je postala vsiljena prva dama nas vseh, pa čeprav z nacijo, ne slovensko, ne ameriško, ne katerokoli drugo, nočemo imeti prav nič.

Dvojica Trump svetu sporoča, da je mogoče danes še vedno stati na branikih zaprtih skupnosti privilegijev: bele rase, zahodnega imperializma, neoliberalnega gospodarstva. To je svet, kjer ima peščica vse in večina nič. Edini način, da lahko iluzijo blaginje ohranjajo, je politika delitve in izključevanja, politika meja in vojn, ekstremne represije in ekstremnega sovraštva. 

Zato podpiramo napore tovarišic in tovarišev, ki se po vseh ZDA organizirajo v boju proti rasnim delitvam, rastočemu fašizmu, deportacijam, velikim infrastrukturnim projektom, ki uničujejo naravo, policijskim umorom temnopoltih in rožljanju z orožjem ter vojnam.

Njihov boj je več kot zgolj boj proti Trumpu. Je boj proti globalnim politikam izključevanja in izkoriščanja in je boj proti vsej politični nomenklaturi, ki bo skušala ljudi v Ameriki prepričati, da ji je potrebno za ustavitev Trumpa na volitvah zaupati glasove. Da se le ohrani svet, kot ga poznamo in ki ga v resnici že zdavnaj ni več. Njegova zmaga ni presenečenje in ni anomalija. Je zgolj bolj kričeč in neposreden opomnik, da ima sistem reprezentativne demokracije v sebi vedno vgrajene mehanizme izključevanja, preglasovanja, nasilja, hierarhij, sovraštva. To je sistem, v katerem mi vsi izgubljamo, medtem ko privilegirani zmagujejo. Če je danes odločitev za protest morda lažja zaradi očitne grožnje sovraštva na prestolu ZDA, ne smemo pozabiti, da gre za isti izključevalni sistem, ki si zasluži naš bes tudi takrat, ko nam vlada politik bolj spravljivega obraza.

Ko nas napade sistem, je naš odgovor bes. Ko nam na ulice pošiljajo vojsko, je naš odgovor pogum. Ko nam jemljejo prostor, si ga vzamemo nazaj. 20. januarja bodo ZDA poskušale svetu zaigrati prizor sprave in normalizacije politike sovraštva in delitev. Številni spektaklu ne bodo nasedli. Vaš pogum nas navdihuje. #DisruptJ20.Anarhistična pobuda Ljubljana                           

Ljubljana, januar 2017

Preberi več

UP INDE bo v kratkem praznovalo 2. obletnico svojega javnega obstoja. Taki prostori so več kot potrebni na obali in v širšem okolju. Objekt (INDE) je bil veliko let zapuščen in strašil ob pogledu na njega. Več kot očitno je, da kadar se skupina ljudi loti prostovoljno sanirati, očistiti in popravljati prostore, kar bi več kot očitno morali ne(odgovorni) “lastniki” storiti že veliko prej, se zgodi ravno obratno od pričakovanega in sicer namesto, da se taka dejanja podpira se zgodi to, da se te ljudi nasilno meče ven in medijsko napada. UP INDE je potreben kakor tudi ARGO! kolektiv je v kratkem času ustvaril veliko pozitivnega dela in dogodkov, ki so prinesli na obalo veliko tega kar je na obali manjkalo. Njihovo delo je prostovoljno, motivacijo pa najdejo v tem da delajo to kar najrajši počnejo. Tukaj bi se lahko naštevalo marsikaj: koncerti, umetniške razstave, okrogle mize, filmski večeri, solidarni obroki in še ogromno tega. Seveda so pomagali tudi brezdomim ljudem in tistim, ki so bili pomoči potrebni.


Na drugačen način bi bilo težko toliko ustvariti in narediti kot smo oboji naredili na obali!


Sedaj, ko se je DUTB v primeru ARGO-a, obrnil na nasilje in s silo zaprl prostore in zatrl samoniklo kulturo in avtonomijo. zgleda namerava podobno storiti z UP INDE. Prepričani smo, da je možno sanirati in odstraniti zdravju nevaren azbest, brez da bi pri tem bilo potrebno izprazniti prostore UP INDE.


V ARGO kolektivu podpiramo prizadevanje UP INDE za nadaljni obstoj, saj menimo, da je čiščenje azbesta zgolj pretveza DUTB-ja za izpraznitev prostorov, vendar menimo, da je prostore potrebno očistiti nevarnega azbesta (že 10 let ali več), Podobno taktiko so uporabili pri nasilnem vdoru v prostore AC ARGO in posledičnim “zavarovanjem” tega pred nadaljnim vstopom. Zahteva po izpraznitvi prostorov UP INDE s strani slabe banke kaže na enako željo “varovanja”.


Jasno je, da se je slaba banka spustila v ofenzivo proti samonikli kulturi na zanemarjenih objektih, saj ta alternativa propadu kaže na nesposobnost in malomarnost DUTB-ja in prejšnjih lastnikov.
ARGO kolektiv boj za obstoj UP INDE podpira materialno in duhovno, hkrati pa nadaljujemo na drugih frontah.

 

AC ARGO ostaja prav tako kakor UP INDE!

 

Kolektiv AC ARGO

Preberi več

Socialni center Rog: DUTB pustoši po Obali – INDE-ja ne bomo dali!

Izjava podore UP INDE

Le deset dni po tem, ko je varnostna služba Galekom nasilno izpraznila izolski skvot ARGO, je obalna avtonomna scena doživela novo grožnjo. Tokrat je slaba banka (DUTB) z zaledjem oblasti obvestila koprski skvot UP INDE, da mora kolektiv prostore izprazniti do konca januarja zaradi ekološke sanacije. DUTB svoje namene maskira za retoriko skrbi za zdravje skupnosti in varno okolje, sklicujoč se na nevare azbestne odpadke. Indejanci so že v preteklosti opozarjali na ta problem, vendar so pri pristojnih naleteli na gluha ušesa. Zato so se sanacije dela stavbe, v katerem delujejo, lotili sami in s tem zagotovili varno in nemoteno delovanje kolektiva: v dobrih dveh letih obstoja so tako očistili prostor in v njem izvedli številne kulturne, športne, izobraževalne, socialne in druge dogodke. S tem so širši skupnosti omogočili vključevanje v neprofitno naravnane, skupnostne dejavnosti in tako ponudili alternativo krožiščem, palmam in nakupovalnim centrom.

Očitno je, da DUTB ne pozna trenutnega stanja na območju nekdanje tovarne. Če bi razmere poznali oziroma bili pripravljeni slišati glas uporabnikov, bi vedeli, da za sanacijo ni potrebna izselitev kolektiva, saj je prostor, na katerem delujejo, že očiščen. Poleg tega siceršnja praksa in metode odstranjevanja azbesta kažejo na to, da za sanacijo stavbe ni potrebna izselitev, npr. prebivalcev celega bloka. DUTB, produkt dokapitalizacije bank, se ponovno poslužuje oblastniških prijemov in pod eko-zeleno pretvezo ščiti apetite kapitala. Slaba banka tako nemoteno dalje ropa skupnost, pri čemer ji asistira država, prebivalci pa nimajo nikakršnih zagotovil ali zavarovanja pred izčrpavanjem. Razlaščanje skupnosti je enostavno, če ti hrbet krije država.

Ne moremo dovoliti, da za propadle naložbe kapitala plačuje skupnost in da DUTB še naprej pustoši po Obali. Po nedavni izselitvi ARGA tamkajšnjim prebivalcem grozi, da bodo ostali brez prostorov za samoorganizirano delovanje.

Indejance podpiramo v njihovem prizadevanju, da ostanejo in nadaljujejo z delom v svojem že očiščenem prostoru. Pozivamo DUTB, naj zagotovi nemoteno izvajanje programa UP INDE med sanacijo preostalega dela tovarne.

Ne bomo dovolile, da grožnje avtonomnim prostorom postanejo vsakodnevna praksa!

Kakor smo skupaj ubranile_i Rog, bomo skupaj obvarovale_i tudi INDE!

Socialni center Rog

Ljubljana, 17. 1. 2017

 

Preberi več

The Creative Platform Inde (hereinafter UPI) welcomes the planned remediation of hazardous waste (asbestos, used needles) in the former factory INDE. However, we are announcing that we are not consenting to emptying the already restored spaces which from October, 5th 2014 have been in the use of UPI. We believe that the cleaning of hazardous waste is perfectly feasible without interrupting the activities of the collective.

Since October 2014 we have proved through active involvement and massive response of visitors that this space is one of tremendous importance to the region. At the premises of UPI we are carrying out social programs (food for the socially disadvantaged, gathering supplies for the refugees, etc.), cultural programs (more than 300 concerts, roundtables, art exhibitions, film evenings, etc.), educational programs (lectures, workshops, practical training, etc. .), environmental campaigns, remedial actions, sports programs (skate park, dance workshops, self-defense, sporting competitions and sports days) and so on.

The space of UPI represents a polygon for learning life skills and gaining new knowledge. All this is being done on a voluntary basis, free of charge, non-profit, and with a great deal of personal commitment. Now, with the Autonomous zone Argo gone, there is a danger that the region could lose the last of this kind of spaces that allow the exercise of our creative, social and critical potential, not basing on market logic.

In addition to UPI several homeless people found  roof over their heads in the wider area of the abandoned factory. With the closing of this space they will lose their last refuge. DUTB is thereby endangering their lives during the coldest days of the year.

The premises of UPI occupy only a small part of the total area of ​​the building. Wastes are located in a relatively remote part of the building, so it is possible to remove them without UPI having to suspend its activities and programs. We are looking forward to February 8th when we are planning a series of events titled INDELETNICA#2 which will celebrate the second anniversary of our public activity, this time finally in a completely safe environment.

The Collective U.P. Inde

Any additional information can be obtained on the website www.indeplatforma.org

Preberi več

V torek, 3. januarja 2017 zgodaj zjutraj je na območje avtonomne cone Argo v Izoli vdrlo okoli 10 privatnih uniformiranih nasilnežev iz družbe Galekom, ki so iz prostora odstranili tam spečega uporabnika ter vsakomur preprečili dostop do prostorov. V drugi liniji so na morebitno intervencijo čakali tudi uniformirani in neuniformirani nasilneži državnih aparatov. Sveže okupirano ozemlje pa so utrjevali tudi delavci, ki so hiteli s postavljanjem tehničnih ovir.


Po tem, ko so bili poskusi dostopa do skupnih prostorov in osebnih stvari neuspešni, je okoli 30 uporabnikov skupaj s podporniki iz ostalih avtonomnih prostorov organiziralo protest, s katerim so želeli izraziti jasno nestrinjanje s privatizacijo in deložacijo iz do tedaj skupnostnih prostorov. Nihče od prisotnih na drugi strani ograje ni želel komunicirati s protestniki. Situacija je pripeljala celo do točke, da so nasilneži brez pravega razloga tri protestnike poškropili s solzivcem.


Raje dober skvot kot slaba banka!

Zgodba Arga je le ena izmed številnih zgodb kapitalističnega opustošenja. Po tako imenovani gospodarski krizi, kjer so si elite na račun podjetij nagrabile malo preveč denarja in podjetja spravile v propad, so si omislile način, kako do proizvodnih sredstev, s katerimi bi lahko špekulirali še naprej, priti s čim manj denarnega vložka.


Ustanovili so Slabo banko, ki na račun javnega denarja prevzema finančne dolgove, medtem ko proizvodna sredstva prodaja pod ceno istemu razredu, katerega dolgove je prevzela.
Včasih javni interes, drugič privatna lastnina, tretjič javno-privatno partnerstvo. Vedno, ko kakšna skupina začne skrbeti za propadajoče objekte in v njih organizira angažirane, samonikle vsebine se najde kapitalska in politična volja, ki takšno delovanje želi preprečiti. Tudi tokrat.

Toda, kakor lahko opazujemo v zadnjih letih, je želja in potreba po avtonomnih prostorih čedalje večja, skupnostne infrastrukture v občinskih planih pa vse manj in tudi zadnje dejanje Slabe banke te želje in boja za še več skupnega ne bo ustavilo.

Psi čuvaji

Toda nihče si noče mazati rok z deložacijami aktivnih, dobrovoljnih in v pozitivno izgradnjo skupnosti usmerjenih ljudi. To velja tako za politike, ki skrbijo za svoje politične točke, kakor za firme, ki jih skrbi njihov PR. Zato v nočnih urah pošiljajo plačance, da opravijo umazano delo.


Nova pooblastila policiji in redarstvu, preseganje pooblastil varnostnikov in ignoriranje takšnega obnašanja s strani policije postajajo vsakdanja praksa in nova realnost, na katero se moramo odzvati.
Normalizacija nasilništva represivnih organov, s katerim se v imenu državnih in privatnih elit, postavljajo proti vsakomur, ki se zoperstavi obstoječemu družbenemu redu izkoriščanja, zatiranja in vse prisotnejše segregacije je nedopustna, odpor pa neizbežen. Vse bolj resen in mogoč izid sedanjih družbenih razmer je tako vstaja revnih proti bogatim.


Slaba banka je še ena izmed domislic kapitalistov za reprodukcijo izkoriščanja, vendar nas to ne bo ustavilo v boju za drugačno in solidarno družbo.

SOLIDARNO Z AVONOMNO CONO ARGO!

Kolektiv Črne luknje in Anarhistična pobuda Ljubljana,   4. januarja 2017

Preberi več

Splošno družbeno razlaščanje se odraža v napadih na avtonomne prostore povsod po Evropi. Pri nas smo to v zadnjem letu doživeli v junijskem napadu na Avtonomno tovarno Rog, oktobrskem poskusu izpraznitve Sokolca, napadu policije ob prvem poskusu evikcije AC Argo ter pozivih skupnosti UP Inde k izselitvi.

Kapital se znova zateka k preizkušenim metodam - tudi v primeru AC Argo: evikcija je potekala v zgodnjih jutranjih urah, neposredno po praznikih ter brez predhodne najave ali predložitve gradbenega dovoljenja. Varnostna služba Galekom je preprečila dostop uporabnicam_kom do prostorov in osebnih predmetov. Sledil je protest skupaj s podpornicami_ki iz drugih avtonomnih prostorov pred nekdanjo tovarno Argolina. Nihče od pristojnih ni želel komunicirati z uporabnicami_ki AC Argo. Dogajanje je eskaliralo v poznih popoldanskih urah, ko so varnostniki ugasnili luči ter skozi ograjo brez razloga poškropili tri osebe s pepper sprejem. Šlo je za očiten poskus ustrahovanja in kriminalizacije upora.


Ob zapiranju meja, militarizaciji družbe in napadih na avtonomne prostore je takšnih prekomernih uporab sile vedno več. Privatne varnostne službe vse bolj nadzirajo in regulirajo javni prostor ter omogočajo kapitalu vzpostavljanje lastnega vzporednega represivnega aparata. Včerajšnji napad na AC Argo je še en primer privatiziranja družbene lastnine, v katerem so kapitalski interesi prevladali nad potrebami ljudi. Naj bo to slaba banka ali občinsko-zasebna partnerstva, javni denar se izrablja za večanje dobička privatnih podjetij. Reševanje propadlih naložb, mrhovino privatizacije pa smo prisiljene_i preko ti. varčevalnih ukrepov plačevati same_i.


Propadajoče prostore nekdanje tovarne Argolina so spomladi lanskega leta okupirale_i mlade_i Izolanke_i in v njih vzpostavile_i skupnost ter občankam_om odprle_i prostore za alternativne in neprofitne dejavnosti, ki jih občina do sedaj še ni zagotovila. S tem so oživile_i opuščeno in degradirano območje marine ter zarezale_i v splošni občutek brezperspektivnosti.

Evikcija AC Argo v procesih zapiranja javnega prostora pomeni rušitev družbenih vezi in skupnostne moči. V te prostore zahajamo tiste_i, ki iščemo drugačne načine ustvarjanja in preživljanja skupnega časa in ravno takšni prostori nam omogočajo samoorganizacijo in povezovanje v samoniklih avtonomnih skupinah. Zato moramo braniti obstoječe skvote ter zasedati nove prostore odpora!

Nočemo sezonskega parkirišča za prikolice in avtodome, še enega nedomišljenega projekta, ki ga ob podpori DUTB in nasilne varnostne službe Galekom načrtuje občina – hočemo skvot Argo celo leto!

Namesto represije še na tisoče veganskih obrokov z Argonavtkami_i!

Avtonomna Tovarna Rog

Preberi več

The news reached us in the last days, about yet another prison sentence in Turkey. This time, the state which is well on its way to fascism, pointed its finger towards the anarchist propaganda. The magazine Meydan, which had already been closed down during the Erdogan’s “cleaning” after the Coup, was now hit even more. The editor of Meydan, an anarchist magazine issued by DAF (Devrimci Anarsist Faaliyet / Anarchist revolutionary action) is now sentenced to more than one year in prison. The State claims some Meydan articles were promoting terrorist methods. It is not hard to understand this verdict, yes, all the ideas which organised anarchists in Turkey are promoting like gender equality, workers’ rights, economic system based on mutual aid and without private property, freedom of the individual, antionationalistic and antifascist ideas (and of course we must not forget their support to Rojava revolution) it is all very dangerous to the State. Taking the right to write, speak and organize around this ideas, is something unforgivable in today’s Turkey. Using the rhetoric of public safety and comparison of anarchist ideas in any form with terrorism and violence is a old story, we have seen it for more than 100 years all over the world. We are not surprised nor shocked.

Preberi več

Feministke ogorčene opazujemo, kako se javni prostor krči in izrinja ženska* telesa, postaja vse bolj preplavljen z avtoritarnim, seksističnim in rasističnim diskurzom. Ne samo na Poljskem, tudi v lokalnem okolju so napadene reproduktivne pravice žensk. Na Frančiškanski cerkvi v centru mesta vrtijo propagando proti splavu in slavijo življenje. Ženske*, ki se zaradi različnih situacij odločajo za splav morajo mimo protestnih molilk in molilcev, ki zganjajo pritisk nad njimi pred kliniko. Na javni televiziji dobijo v najbolj gledani oddaji prostor ljudje, ki ženske*, ki splavijo, označijo za morilke in pridigajo o svetosti življenja. Seveda, le belega, klenega slovenskega življenja – vsa druga naj ostanejo za bodečo žico.

**************************english**************************

Feminists are outraged while witnessing how the public space is shrinking and pushing out woman* bodies, getting more and more flooded with authoritarian, sexist and racist discourse. The reproductive rights of women* are not attacked only in Poland but also in local areas. On Franciscan church in the city centre they are screening anti-abortion propaganda and hailing life. Women* who are forced to get abortion in different situations have to pass praying protesters that put pressure on them in front of the clinic. In the most watched show on national television are people that label women* who get abortions as murderers and preach about the “holiness of life”. Of course, only the white and vigorous Slovenian life – all other lives should stay behind the razor wire.

Preberi več

IZJAVA KOLEKTIVA UP INDE OB NAPADU NA AVTONOMNO CONO ARGO

U.P. Inde ostro obsoja napad na komilitone iz Arga, ki so bili v petek, 28.10. 2016 žrtve policijskega nasilja. V zadnjem obdobju smo v Sloveniji priča ponavljajočim se napadom na samonikle skupnosti (Rog, Sokolc, Metelkova). Kjer se pojavi kreativna in kritična masa, se pojavi tudi represija. Izola je po dolgih letih pomanjkanja avtonomnih kulturnih prizorišč dobila Avtonomno Cono Argo.Tak prostor je nujen za razvoj aktivne družbe. Argo je mlad kolektiv, ki se še ni razcvetel in zaživel v polni moči, saj je oblast takoj posekala po prvih kalčkih kritične misli. Represivni organ je brutalno poteptal osnovne človekove pravice dveh aktivistov, ki sta utrpela hude telesne poškodbe. Oba sta namreč morala poiskati medicinsko pomoč, ki jim je bila s strani policije celo zavrnjena. Naš boj za boljši svet ima tudi takšno ceno kot so pretresi možganov in notranje krvavitve. Argovemu kolektivu izkazujemo široko solidarnost, saj je napad nanje napad na vse samonikle skupnosti. Le solidarnost in medsebojna pomoč nam lahko prineseta boljši jutri. Istočasno se moramo boriti proti medijem, ki so zagrabili ukrivljeno zgodbo policistov in demonizirali tovariše. Vedno bolj nam je jasno, komu služijo. Ljudem gotovo ne, temveč zgolj kapitalu in oblasti. Obsoditi moramo policijsko nasilje, ki je pohabilo komilitone in do tega ne smemo ostati ravnodušni ali se obrniti v drugo stran. Argo kolektivu izražamo vso solidarnost in jim dajemo jasno vedeti, da v tem boju niso sami. Prav tako ostro obsojamo vsakršno nasilje države nad samoniklimi prizorišči in avtonomnimi skupnostmi!

NO PASARAN!
Kolektiv UP Inde

Povezava do Kolektiva Argo

Preberi več

Zadnje leto dni se kar vrstijo napadi in pritiski na različne avtonomne prostore v Sloveniji – prostore, kjer se uveljavljajo drugačne prakse vsakdanjega življenja, kjer ne pristajamo na odnose izkoriščanja, tržno logiko in avtoritarne relacije, kjer lahko svobodno  ustvarjamo in se izobražujemo. Ne pozabimo – to so tudi prostori, ki so med t.i. migrantsko krizo služili (in še služijo) tudi kot centri za pomoč beguncem in platforme za spopadanje z rasističnimi diskurzi in splošno paranojo.

Avtonomna kulturna cona Sokolc v Novem mestu, ki je bila v preteklosti že velikokrat tarča napadov neonacistov, je zdaj tarča občinarjev, ki pod pretvezo namere o obnovi stavbe (ki je bila dolga leta zanemarjena in je njeno propadanje ustavil ravno kolektiv Sokolc) želijo do petka, 30.09.2016, imeti pod svojim nadzorom še eno prazno stavbo. Stavbo brez ljudi in brez smiselne vsebine, politične ali ustvarjalne!

VENDAR, oblastniki (občinski in drugi), varnostne službe ter vsi ostali, ki sprejemajo in promovirajo uničevalne fašistične in rasistične diskurze in ponovno poskušajo ustaviti procese delovanja in širjenja avtonomnih prostorov, bodo ponovno ugotovili, da ne glede na to, da se počutijo močne, ker imajo za sabo birokratski aparat države in podporo kapitala, smo tudi mi, uporabnice/ki in sooblikovalke/ci avtonomnih con združeni v obrambi idej in praks za gradnjo bolj humanega sveta. Zato v popolni solidarnosti stojimo in bomo stali ob strani Sokolcu in vsem drugim napadenim avtonomnim conam.

Ti prostori za nas niso neka poljubna popestritev prostega časa ali pa tlaka, v katero smo porinjeni zavoljo urne postavke, ti prostori so za nas razpoke, ki smo si jih v tej pogosto kruti realnosti odprli zato, da lahko vsaj malo zadihamo in dostojanstveno živimo.

Niti koraka nazaj, Sokolc ostane!

Avtonomno cono v vsako mesto in vsako vas!

Kolektiva UPInde Koper in ARGO Izola

http://www.indeplatforma.org/sokolc-ostaja-mi-ostajamo/

Preberi več

LE VKUP, LE VKUP! VOJNA PROTI SVOBODI, AVTONOMIJI IN LJUDEM SE NADALJUJE!

Vse, ki jih doseže to sporočilo obveščamo, da se je danes zgodil nov, doslej največji, napad na Avtonomno kulturno cono Sokolc. Tokrat so storilci več kot znani, kljub temu, da so dalj časa pritlehno čakali na – po njihovem mnenju – pravi trenutek. Mestna gospoda z Rotovža je kljub pisnemu dogovoru o uporabi prostorov in ustnim zagotovilom, da zaradi obnove strehe (aleluja!) nikakor ne bo prišlo do izselitve oz. deložacije, danes uporabnikom vročila obvestilo o izselitvi Narodnega doma v roku treh dni! Občina v obvestilu navaja, da z nami ni sklenila nobenega pisnega dogovora, kar absolutno ni res.

Spomnimo in poudarimo že na začetku, uporabniki ob vselitvi nismo zasedli neke privatne posesti oz. tuje zgradbe. Šlo je in gre za legendarno stavbo, prvi narodni dom v naših krajih, ki je zapuščena začela propadati, zaradi popolne ignorance številnih občinskih administracij. Z vselitvijo smo uporabniki zgodovinsko stavbo rešili pred propadom in jo tudi obnavljali po lastnih močeh, z lastnimi sredstvi. V vsem tem času smo izvedli številne kulturne dogodke, delavnice in humanitarne akcije, s katerimi smo brez razlikovanja pomagali tako domačinom v stiski kot tujcem in celo drugim državam. Tako smo tisti, ki trenutno prebivamo v Narodnem domu, kot tudi tisti, ki prihajamo v »Sokolca« in skupaj tvorimo aktivnosti ter sokolski avtonomni prostor, skrbeli za ostanke skupnosti v času, ko svetu vlada logika privatne lastnine, koncentracije kapitala v rokah peščice in naraščajoče neenakosti. S tem že vnaprej zavračamo napačno argumentirane teze o zasegu tuje lastnine. Občinsko ni tuje, občinsko je naše (in vaše, če želite). Tako kot pred kratkim tovarna Rog in ostali skvoti po državi ter svetu, tudi Narodni dom ne more in ne sme biti talec zasebnih interesov.


Dan napovedane nasilne izselitve doma in zasedbe avtonomne cone je tako postavljen na petek, čemur se bo sokolska skupnost, skupaj s prijatelji in tovariši iz ostalih mest, ki si z nami delijo usodo, postavila po robu z obrambo skupnega, avtonomije in svobode, zato STAVBE NE MISLI ZAPUSTITI, sploh pa je tridnevni rok, zapisan v obvestilu (kjer ne gre niti za odločbo!) povsem nerealen. Zato pozivamo vse, ki razumejo naš boj, idejo in večletno delovanje, da se nam v petek v čim večjem številu pridružijo. Če ne zdaj, kdaj?! Že nekaj časa je namreč na isti dan napovedan koncert BRKOVI + HBWC, na katerega ste seveda vabljeni, saj dogodka ne mislimo odpovedati. (povej naprej!)
NO PASARAN!

Preberi več

Že preteklo zimo je tudi v naše kraje zašel poziv k sodelovanju na »No border Campu 2016«. Ideja o mednarodnem srečanju na temo migracij se je v situaciji povečanega migrantskega toka, tudi skozi naše kraje, zdela smiselna, kar je privedlo do močnega in raznolikega odziva na poziv za No Border srečanje, ki je potekalo od 14. do 25. julija.

 

Sicer je bila mednarodna aktivistična mreža »No Border« ustanovljena že leta 1999 z namenom, da se zoperstavi čedalje represivnejši politiki Evropske Unije do migrantov, zapiranju mej in deportacijam. Eden od njenih izrazov pa so tudi vsakoletna srečanja oz. »kampi«, na katerih se prepletajo tako vsebinske razprave kakor tudi direktne akcije.

 

Letošnji »kamp« so sklicali lokalni kolektivi iz Soluna ob izdatni podpori anti-avtoritarne platforme proti kapitalizmu »Beyond Europe«, v kateri poleg Nemcev sodelujejo še nekatere skupine iz Britanije, Avstrije, Cipra in Grčije. Ob močni mednarodni podpori, se je tako v Grčiji, znani po mnočni prisotnosti anarhističnega gibanja na ulici, avgusta obetalo tudi politično zelo vroče poletje.

Preberi več

V noči med 27. in 28. avgustom 2016 se je v ljubljanskem avtonomnem prostoru AKC Metelkova Mesto zgodil še eden v seriji napadov neonacističnih organiziranih skupin. S steklenicami, pirotehniko, kamni, in ob vzklikanju fašističnih sloganov, so poškodovali več ljudi, enega resneje. Policija je na kraju dogodka poškodovane uporabnike Metelkove poskušala obravnavati kot kriminalce in je do njih ravnala nasilno. Solidarno stojimo ob strani vsem poškodovanim in se jim pridružujemo v jasno izrečenem: ¡No pasarán!

Antimigracijski diskurzi, ki so v zadnjem času preko medijskega aparata za ustvarjanje profita skozi spektakelsko poročanje eskalirali do vrhunca, in ki so nenehno obenem tudi agenda političnih elit za doseganje populističnih ciljev, ustvarjajo plodna tla tudi za navidezno izolirane in sporadične napade na avtonomne prostore. Iz naših analiz in izkušenj s terena razumemo, da države kot inštitucije s svojimi antimigracijskimi politikami, sistematično diskriminacijo in rasizmom ne dovolijo dihati ne avtonomnim prostorom ne ljudem, ki iščejo zatočišče. Torej je očitno, da se na take in podobne tvorbe ne moremo zanesti. Zavedamo se, da smo za boj proti izključevalnim ideologijam odgovorni vsi člani skupnosti, vedno in povsod.

Primorska je, zgodovinsko gledano, odprto prizorišče srečevanj in sobivanja različnih, tukaj še vedno negujemo spomin na prve antifašistične boje. Tudi zato se ne bojimo sejalcev sovraštva in nestrpnosti!  Sodelujemo s sorodnimi kolektivi in prostori, ki delujejo na področju antifašističnega boja in budno spremljamo situacijo v naših okoljih. Mesta, v katerih živimo, bomo ohranjali kot antifašistična mesta in avtonomne prostore bomo branili še naprej!

Proti mejam, žicam in nacionalizmom, za svobodno življenje in gibanje vseh!

Kolektiva U.P. INDE Koper & ARGO Izola

Preberi več

Iz sobote na nedeljo (28.8.) je skupina 20 neonacistov napadla AKC Metelkova. Napad so izvedli nekaj ur po rasističnemu shodu na Trgu republike, kjer so demonstrirali proti sprejemanju begunk_cev ter migrantk_ov v Sloveniji. S petardami, kamni, steklenicami in baklami so okoli polnoči nasilno vdrli na Metelkovo in pri tem fizično poškodovali enega izmed prisotnih. Popoldne istega dne je manjša skupina neonacistov Rogovkam_cem med mimohodom napovedala napad na Tovarno Rog, kamor pa se po agresiji na AKC Metelkova niso vrnili.

Napad ni osamljen primer fašističnega nasilja pri nas. Fizičnih in verbalnih napadov s strani rasističnih in neonacističnih skupin na avtonomne prostore v Sloveniji in Evropi je vedno več. Naj spomnimo predvsem na neonacistični shod februarja letos na Trgu republike v Ljubljani in pohod pred azilni dom na Kotnikovi ulici, neonacistična nasilništva na Sokolski dom v Novem mestu ter junijski napad skrajnih desničarjev na Avtonomno Tovarno Rog.

V slovenski družbi se vse bolj normalizira sovražni govor in naraščajoče nasilje različnih desničarskih skupin, ki se skrivajo za domoljubno retoriko, potvarjanjem zgodovinskih dejstev ter poveličevanjem lastne kulture, tradicije in navad napram “nečistemu in neevropskemu” Drugemu. Njihovo hujskanje je uperjeno proti begunkam_cem in migrantkam_om, verskim, etničnim, spolnim in drugim manjšinam. Pri svojih sovražnostih se sklicujejo na svobodo govora, ob tem pa je njihov namen utišanje vseh, ki jih vsakodnevno omejujejo rasistične evropske in državne migracijske politike, nacionalizmi in druge oblike zatiranja.

Uporabnice in uporabniki Avtonomne Tovarne Rog ostro obsojamo vsakršno fašistično nasilje posameznikov, ekstremističnih skupin, države ali Evropske unije ter sporočamo, da takšnih napadov na naše skupnosti ne bomo dopustile_i in se bomo proti temu še naprej upirale_i in borile_i.

Zavedamo se, da bi bili tarča sobotnega napada lahko tudi uporabnice_ki Tovarne Rog in izražamo solidarnost z napadenimi in poškodovanimi posameznicami_ki AKC Metelkova. Odpor in pogum metelkovske skupnosti sta jasen opomin, da je naš skupen boj za svobodo in enakost močnejši od poskusov ustrahovanja desničarskih agresorjev.

Nazi scum, No pasaran!

 

Uporabnice_ki Avtonomne Tovarne Rog

Preberi več

KDOR IGNORIRA, TA TOLERIRA
Ljubljana, 30. avgust 2016

Izjava Avtonomnega kulturnega centra Metelkova Mesto po napadu neonacistov

V noči s sobote na nedeljo (27.-28. avgusta) je bila AKC Metelkova Mesto tarča zahrbtnega napada organizirane skupine neonacistov, ki je na navzoče med vzklikanjem fašističnih parol začela metati kamenje, steklenice in petarde, nato pa strahopetno pobegnila. Neonacisti so pri tem zadeli in poškodovali več ljudi - eden je moral zaradi poškodb glave v bolnišnico. Ko je na Metelkovo prispela policija, je nasilno nastopila tako do tistih, ki so naključne mimoidoče branili pred nasiljem neonacistov, kot do samih poškodovancev.

Napad neonacistov razumemo kot nadaljevanje politike izrednih razmer in strahu, s katero oblast med ljudi vnaša razdor in sovraštvo, medtem ko v ozadju pod pretvezo varčevanja in kriznega menedžmenta nemoteno pustoši družbo. Politika aktualne vlade, ki je kot odgovor na stiske migrantov na Balkanski poti gradila bodečo žico, je v Sloveniji ustvarila ozračje, v katerem so neonacisti zgolj ulični odraz tovrstne politike. Sovraštvo je postalo legitimno, tarča pa vsi, ki se nočejo pokoriti enoumju izključevalne in klavstrofobične politike, s kakršno se na rob družbe potiskajo revni, zatirani, »drugačni«.

Napad na Metelkovo je že tretji napad na avtonomne prostore v zadnjem letu: najprej so neonacisti s svastikami in molotovkami udarili po Sokolskem domu v Novem mestu (povod: zbiranje hrane in oblek za begunce), nato pa v začetku poletja še po Avtonomni tovarni Rog v Ljubljani (povod: obramba avtonomije pred rušenjem). Ne pozabimo, da so se tovrstni napadi dogajali že prej, tudi na Metelkovo, najbrutalneje pa v primeru LGBTQI skupnosti in lokala Open leta 2009. Jasno je, da avtonomni in drugi odprti prostori, ki so v poplavi vedno bolj gentrificiranega mesta in represivne policije še zadnji otoki svobode in kreativnega izražanja, predstavljajo simbol boja za svet radikalne enakosti onkraj kapitalizma in drugih oblik zatiranja. Ni naključje, da je bila Metelkova napadena isti dan, ko je bil v Ljubljani shod proti beguncem.

Čas je, da se vprašamo, v kakšnem mestu in družbi hočemo živeti. Bomo svojim sošolcem in sošolkam ali učencem in učenkam povedali, da njihove ideje sovraštva v razredih niso sprejemljive? Bomo s strahom pogledali v tla, ko neonacisti stopijo na avtobus, ali jim bomo jasno pokazali, da v javnem prostoru niso zaželeni? Bomo dopustili, da po stenah pišejo sovražne grafite? Bomo zgolj zgroženo opazovali, ko s svojo nestrpnostjo paradirajo po ulicah našega mesta, ali bomo pokazali, da je mogoč tudi drugačen svet, drugačna politika, ki nosi sporočila antifašizma, solidarnosti, svobode, odprtosti? Bomo po napadu na avtonomne prostore ostajali doma v iluziji varnosti, ali bomo pokazali, da nas ne morejo prestrašiti in bomo s svojo navzočnostjo podpirali vse tiste, ki se jim zoperstavljajo z vsakodnevnim delom in ustvarjanjem v avtonomnih prostorih? Jim bomo prepustili naše ulice, ali bomo jasno pokazali, da je naše mesto antifašistično mesto, kjer za sovraštvo in nasilje ni prostora?

Pred nasiljem, ki se napaja v najbolj uničojočih ideologijah, nas ne bodo zaščitili nobena policija, varnostniki, politične stranke, župani ali zakoni proti ekstremizmu. Te procese lahko ustavimo le mi sami, z odločnim NE nacionalizmu, sovraštvu, rasizmu, izključevanju in strahu. In to povsod, kjer se družimo, ustvarjamo, živimo, delamo, študiramo.

Pokažimo solidarnost z avtonomnimi prostori in ustavimo sovraštvo!

Uporabnice in uporabniki AKC Metelkova

Preberi več

Sobotni napad neonacistov je pokazatelj porasta sovražnosti in nasilništva do ljudi in skupnosti, ki se odkrito upirajo rasističnim evropskim migracijskim politikam, nacionalizmu, neoliberalizmu in različnim oblikam zatiranj. Izrekamo podporo osebam, ki so na Metelkovi izkazale odpor in pogum ob agresorskem vdoru na metelkovsko dvorišče. Noben kamen ni trši od naše moči in boja za enakost in svobodo.

Spizdite nacuhi! Naše skupnosti bomo branile!

Lezbično-feministična univerza

http://www.lezfemuniverza.org/odziv-lezbicno-feministicne-univerze-ob-neonaci-napadu-na-metelkovi/

Preberi več

Dovolj je evikcij in kriminalizacije solidarnosti!

 

Avtonomni prostori in solidarnostne prakse so ponovno na udaru, tokrat v obliki evikcij v Solunu. Odgovor na moč samoorganiziranih uporov in avtonomnih gibanj je enak ne glede na barvo oblasti. Pred mesecem dni je bila pod napadom Tovarna Rog v Ljubljani, 27. julija zjutraj pa so izpraznili tri zasedene avtonomne prostore v Solunu. Nikis, Orfanotrofeio in Hurriya so bili skvoti, vzpostavljeni skupaj z ilegaliziranimi migrantkami_i, in so predstavljali samoorganizirane prostore in resnične alternative razčlovečujočim in nemogočim življenjskim pogojem v taboriščih Trdnjave Evrope in njenim izključevalnim politikam.

 

Po transnacionalnem dogodku No Border Camp, ki je z debatami in akcijami, uperjenimi proti rasističnim mejnim politikam Evrope, vojni in kapitalističnem opustošenju, potekal med 15. in 24. julijem v Solunu, so oblasti udarile po redkih prostorih, kjer so emancipacija, samoorganizacija in samoodločanje o lastnih življenjih sploh še mogoči. Oblast, tokrat pod masko Sirize, se vedno nasilno zoperstavi vsakršnemu poskusu nehierarhičnega udejstvovanja. Siriza je prva vlada v zadnjih 30. letih, ki je s to evikcijo že drugič kršila avtonomnost univerze. Lansko leto med množičnimi gladovnimi stavkami političnih zapornikov so policijske enote vdrle in izpraznile zasedeno pravno fakulteto, ki so jo solidarnostno zasedle_i podpornice_ki. Prav tako se je prvič od prejšnje vlade zgodila tako množična in nasilna evikcija ter tretji največji direktni napad na migrantke_e (prvi največji je bil, ko so izpraznili Idomeni, drugi pa v Pirejski luki, ki se je zgodil le tri dni pred začetkom No Border srečanja). Sirizina varčevalna in represivna politika gre z roko v roki s svojimi predhodniki in fašističnimi politikami. To so politike modernega totalitarizma, ki vključujejo varčevanje, socialno devastacijo, represijo nad družbenimi gibanji, izredna stanja (kot v Franciji in Turčiji ter poskusi v Nemčiji), morilske vojne na periferiji kapitalizma, ki povzročajo osiromašenje in prisilijo ljudi k migriranju (kot na Bližnjem Vzhodu).

 

Brutalni izselitvi v Nikisu in Hurriyi (solzilec so metali kljub prisotnosti otrok) in rušenju Orfanotrofeia so sledile številne aretacije (74 od 83 aretiranih je obtoženih ogrožanja javnega reda in miru) ter premestitve migrantk_ov v taborišča. V odgovor na evikcije je antiavtoritarno gibanje v Solunu danes zasedlo novo stavbo za namestitev migrantk_ov.

 

Avtonomni prostori v Ljubljani obsojamo vsakršen napad na naše prostore in represijo, ki se odvija v Solunu. Napad na enega je napad na vse, solidarnosti se ne da premagati z rušilnimi stroji.

 

Preberi več

Skozi vse te procese, ki šele pridejo, ne smemo pozabiti, da je možnost zanje odprla šele skupna akcija, ko smo naša telesa zastavili za obrambo Tovarne Rog in drug za drugega. Pogoj zanjo so bila številna srečanja, na katerih smo v vseh teh letih gradili odnose tovarištva, ponovno pa smo v ključnem momentu – kot pred meseci na Kotnikovi, ko smo fizično zaustavili vstajo sovraštva in ksenofobije - potrdili, da si dejansko lahko zaupamo. Zmožnost in voljo za delovanje na tej ravni je potrebno ohraniti tudi v prihodnje in medtem ko trajajo procesi pogajanj na drugih ravneh, ne smemo pozabiti, da do Tovarne Rog in njene avtonomije nismo prišli prvenstveno preko pogajanj z oblastmi, niti zaradi tega, ker smo simpatični in lepo oblečeni ter obvladamo jezik tehnokratov. Tudi od tega, koliko nam bo uspelo ohraniti trezne spomine na telesne momente boja in jih investirati v nov krog delovanja, bo odvisna ne samo prihodnost Avtonomne tovarne Rog, temveč tudi prihodnost mesta Ljubljana in širše regije. Našo prihodnosti si jemljemo nazaj.

Preberi več

V ponedeljek, 12.6., natanko teden dni po nasilnem poizkusu evikcije Avtonomne Tovarne Rog s strani Mestne občine Ljubljane in Varnostne službe Valina, smo uporabnice in uporabniki prejeli naslednjo začasno odredbo, v kateri Okrajno sodišče v Ljubljani Mestni občini Ljubljana (dolžniku) prepoveduje naslednja dejanja:

- da sam ali preko svojih izpolnitvenih pomočnikov (varnostnikov) odstrani upnike iz nepremičnin na naslovu Trubarjeva 72, 1000 Ljubljana - bivša Tovarna Rog;

- da vstopi v nepremičnine na naslovu Trubarjeva 72, 1000 Ljubljana - bivša Tovarna Rog z gradbeno mehanizacijo (buldožerji, bagri, kamioni ipd.);

- da prične z rušenjem stavb, ki se nahajajo na naslovu Trubarjeva 72, 1000 Ljubljana – bivša Tovarna Rog.

Okrajno sodišče v obrazložitvi začasne odredbe tako priznava pravico do posestnega varstva uporabnic in uporabnikov Avtonomne Tovarne Rog nad območjem nekdanje tovarne Rog. Sodišče, ki je izdalo odredbo v našo prid, je ob tem izpostavilo sporna ravnanja Mestne občine Ljubljana in župana Zorana Jankovića, na katere že dober teden opozarjamo tudi sami – zavajanje uporabnic in uporabnikov Avtonomne Tovarne Rog ter javnosti z napovedjo začetka rušitvenih del na območju tovarne za 14.6. 2016; pretirana uporaba sile, za katero je odgovorna; strah pred ponovitvijo nasilnega poizkusa deložacije, s čimer bi uporabnicam in uporabnikom nastala težko popravljiva škoda.

Tovrstna dejanja, enostransko, nenapovedano in pritlehno zrežirana s strani vodstva Mestne občine Ljubljana, so glavni vzrok nezaupanja uporabnikov in uporabnic Avtonomne Tovarne Rog do MOL-a in njihovega ponovnega poizkusa obuditve dialoga, kot sami imenujejo pošiljanje sklepov iz neformalnih sestankov v javnost in nedefinirane obljube o organizacijski, vsebinski in arhitekturni reviziji projekta Center Rog. Ta t.i. korak naprej je le slaba pretveza za nevsebinsko izčrpavanje ljudi, ki že en teden intenzivno branijo Avtonomno Tovarno Rog tako, da se v njej spoznavajo, učijo drug od drugega ter ustvarjajo vse, za kar drugje v najlepšem mestu na svetu ni ne posluha ne prostora.

Preberi več

ROG, maternica naših feminističnih podvigov, naš veliki čarovniški kotel, zavetje kjer lahko pozno v noč načrtujemo, kako bomo zmetale en kup krvavih vložkov Jankoviču v faco.

ROG, ozvezdje solidarnih bojevnic, s katerimi ob polni luni izganjamo predstavniško demokracijo.

ROG, naša našpičena joška, ki nas hrani in brani.

ROG, ki mu Jankovič jamo koplje, pa mu bomo nastavile nogo in bo sam vanjo padel. Pa naj se nanj nalaga prah, pesek in smeti, kot se v premnogih gradbenih jamah po mestu. ROGa ne damo za gradbeno jamo! Vsakega kralja se da porinit s prestola in vsakega šerifa lahko izženemo iz mesta!

ROG ni samo stavba, so predvsem konkretne posameznice, iniciative, družbena gibanja, ki oblikujejo vsebino Roga. Bagri, ki jih je oblastnež poslal nad ROG, ne bi rušili zidov, ampak mnogotero vsebino, ki je celo desetletje cvetela v zapuščeni tovarni. Varnostniki niso varovali, ampak kazali, kdo je šef in kaj se zgodi, če se uklanjaš. Ampak ROG še kljubuje! Osvobaja s svojo obliko samoupravljanja, sicer privatiziran in zaprt prostor spreminja v gojišče idej, možnosti in praks solidarnosti in s tem kljubuje kapitalistični logiki. S tem zatrese obstoječa razmerja moči in pokaže, da mesta lahko delujejo drugače: da se lahko skupnosti same organizirajo in poskrbijo za potrebe, ki jih imajo. V ROGu se vzpostavljajo novi družbeni odnosi in mnogotere družbene realnosti. Posameznice lahko začnejo hoditi po novih poteh družbenega prostora. S svojim drugačnim delovanjem ROG privablja osebe, ki drugod niso zaželene in ki jim avtonomni prostor ponudi zatočišče.

V Rogu smo z manj lastnine svobodne, v Rogu smo brez službe site, v Rogu smo s težavami v duševnem zdravju nore, v Rogu smo z neobičajnim videzom običajne, v Rogu smo to kar smo in postajamo, kar se nam niti ni zdelo možno. Edinstvene, feministične, sorodne, divje.

Polomljene kosti, zvita zapestja: to je vaše mesto. Varnostniki, policija, represija: to je Ljubljana, s katero nas želite zadušit. Bagre ste poslali nad naša telesa, ne nad zidove. S tem ko rušite Rog, rušite življenja ljudi. S tem ko rušite Rog, rušite skupnost! Vsebine, ki je desetletje nastajala v ROGu brez infrastrukture in zgolj z dobro voljo in solidarnostjo, se ne da nadomestit z nobenim projektom in nobenim financiranim razpisom. Šerif Janković govori, da deluje v interesu prebivalk mesta – me pa ga opominjamo, da nas nihče ne predstavlja, da ne potrebujemo nikogar, ki bi govoril ali deloval namesto nas. ROGovska avtonomija je dokaz, da mesto ne potrebuje predstavnikov ampak čas in prostore srečevanja za to, da lahko skupnost raste.

Nočemo najbolj zelenega in najbolj čistega in najbolj kulturnega mesta - izborile si bomo mesto, ki rogovili!

Prasci so pozabli da so gotovi - dajmo jih spomnit! Vse v ROG!

PRIDI, PRIDRUŽI SE OBRAMBI, PRISPEVAJ K SKUPNOSTI IN BRANI SVOJE MESTO!

Preberi več

Izjava za javnost uporabnikov in uporabnic Tovarne Rog

Preberi več

Z uporabo strani komunal.org soglašate z uporabo piškotkov. - Podrobnosti.