NI ŠE GOTOVO! - TRANSNACIONALNO SREČANJE VSTAJNIKOV IN VSTAJNIC IZ BiH, SLOVENIJE (IN OD DRUGOD)

11. – 13. APRIL 2014
SOCIALNI CENTER ROG, TRUBARJEVA 72, LJUBLJANA, SLOVENIJA

Bosna in Hercegovina se je pred kratkim pridružila vse daljšemu seznamu držav, ki so izkusile val splošnega ljudskega besa zaradi že dolgo nevzdržnih pogojev življenja za vse večji del družbe. Podobno kot prej v Grčiji, Turčiji ali Sloveniji je tisto, kar se je v Tuzli začelo kot še en protest v “tranziciji” okradenih in opeharjenih delavcev, bliskovito preraslo v splošno zavračanje vladajoče politične elite in njenih politik na ulicah številnih mest širom države. Hkrati z uličnimi protesti in zasedbami sedežev lokalnih oblasti ter drugimi izrazi ogorčenja so ljudje v številnih mestih vzpostavili plenume kot prostore direktno demokratične razprave in odločanja. Sredi razvejanega in mnogoterega družbenega vrenja so bili eden od najlepših in najbolj navdihujočih momentov nedvomno pričevanja o tem, da je bil nacionalizem končno na ulicah in plenumih po vsej Bosni in Hercegovini zavrnjen, kot še eno orodje elite za deljenje ljudi in njihovo neomejeno izkoriščanje. Vstaja v Bosni je odplaknila vodstva nekaterih kantonalnih oblasti, predvsem pa je s svojim eksplicitno antinacionalističnim in samoorganiziranim nabojem poslala jasno sporočilo vladajoči eliti: ne boste nas več nekaznovano ropali in delili - stvari ne bodo več takšne, kot so bile. Sredi opustošenja tranzicijske Bosne in Hercegovine je vstajniško vrenje odprlo možnost nove in drugačne prihodnosti, v kateri ljudje in njihove potrebe ne bi bili lahek plen kapitalističnih mogotcev in trgovcev z ideologijo.

Vstaja v Bosni in Hercegovini je v Sloveniji številne v marsičem spomnila na burne dogodke pozimi 2012-13, katerih del smo bili tudi sami, ter na ostale podobne primere drugod po svetu: Španija, Grčija, Bolgarija, Turčija, Brazilija, če naj omenimo zgolj nekatere. Vstajniški momenti povsod izhajajo iz istih stremljenj, iz iste izpostavljenosti režimu opustošenja, iz iste prepuščenosti življenj večine upraviteljem kapitala in države. Prav nič presenetljivo torej ni, da vstaje, svojim specifikam navkljub, prinašajo precej skupnih oziroma podobnih izkušenj, porajajo podobne upe in dileme, vznikajo pa tudi podobna razočaranja in šibkosti. V vstajniških situacijah se vsepovsod porajajo enaka vprašanja: Kako misliti spontane množične proteste? Kako misliti odnos med ulico, plenumi in ostalimi praksami, ki vzniknejo v času vstaj? Kako se zoperstaviti roki represije? Kako vstaje ohranjati kot odprt in vključujoč prostor? Kako graditi politiko mimo in onkraj političnih strank, nevladni organizacij in ostalih orodij ohranjanja obstoječega stanja?

Z namenom gradnje skupnega prostora refleksije in delovanja onkraj državnih meja vabimo na transnacionalno srečanje vstajnikov in vstajnic iz BiH in Slovenije (in drugod). Ustvariti želimo prostor neposredne komunikacije med vstajniki in vstajnicami iz Slovenije in BiH in ga uporabiti za vzajemno refleksijo in izmenjavo izkušenj o vstajniških procesih v obeh državah, vključno z izmenjavo praktičnih znanj, praks, idej kot tudi analiz, stremljenj in razočaranj. Želimo si, da bi se na njem srečali tisti, ki smo v vstaje vstopili iz potrebe po razvijanju samonikle politike in ki se tudi v bolj mirnih časih ne nameravamo odreči delovanju mimo in izven političnih strank ali nevladnega sektorja. Hkrati želimo vzpostaviti oziroma utrditi aktivne kontakte med BiH in Slovenijo ter preko tega poglobiti povezovanje onkraj nacionalnih držav. Predvsem pa se želimo v neposredni komunikaciji učiti drug od drugega ter iznajti načine medsebojne podpore v naših prihodnjih bojih.

Srečanje bo trajalo tri dni in bo potekalo na način plenumov in tematskih delavnic. Predlagamo tri osnovne delavnice:
Na delavnici o plenumih kot orodju antiavtoritarne samoorganizacije bomo delili izkušnje o plenumskem delovanju, tako o težavah kot o pozitivnih momentih, pa tudi o tehničnih vidikih njihovega izvajanja, vse s ciljem iskanja načinov za krepitev plenuma kot orodja antiavtoritarne samoorganizacije.
Na delavnici o kriminalizaciji upora in življenja bomo delili skupno izkušnjo policijskega nasilja, ki mu sledijo sodni postopki in ostale oblike kriminalizacije, v katerih so ljudje še dolgo po zatonu protestov soočeni s postopki, pogosto pa tudi z drakonskimi kaznimi. Pogovarjali se bomo o tem, kako držati skupaj s tistimi, ki so najbolj zadeti od kriminalizacije, kako nuditi konkretno podporo in ne pustiti, da to razkroji solidarnost in zmožnost za prihodnje politično delovanje.
Na delavnici o transnacionalnem povezovanju vstaj bomo razmišljali o širšem evropskem kontekstu vstaj in se na podlagi izkušenj od drugod, skušali razmišljati o tem, kaj početi oziroma kako delovati po vstajah in kako se povezovati na transnacionalni ravni.

Srečanje bo potekalo med 11. in 13. aprilom 2014 v Ljubljani v prostorih Socialnega centra Rog. Za hrano in prenočišče bo preskrbljeno, v okviru skromnih možnosti se bo poskušalo zbrati tudi nekaj denarja za vsaj delno povrnitev potnih stroškov za vstajnike iz vstajnice iz BiH. Srečanje bo delovno, a tudi večere bomo nedvomno znali izkoristiti na bolj sproščene in sproščujoče načine.
Vsi in vse, ki bi se želeli udeležiti srečanja, pišite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. za dodatne informacije.

Proti kapitalističnemu in nacionalističnemu opustošenju gradimo solidarnost in upor!


Antikapitalistični blok
20. marec 2014

Sprintaj plakat in ga nalepi v svojem lokalnem socialnem prostoru:
http:// www.a-federacija.org/2014/ 03/20/ni-se-gotovo/ plakat_nisegotovo_srecanjeb ih-slo/

 

PROGRAM

Prvi dan, petek, 11. april

 • 19h: Otvoritvena skupščina
  Namen skupščine je predstavitev udeležencev in njihovih pričakovanj, ki jih imajo glede srečanja. Poseben prostor bo namenjen predstavitvi vstajniške izkušnje iz BiH (povzetek dogajanja, aktualno stanje, osnovna analiza).
 • 21h: Večerja in druženje

Drugi dan, sobota, 12. april

 • 9h: Zajtrk
 • 10h – 20h: Delavnice, kosilo
  Koordinatorji delavnic naj poskrbijo za njihove povzetke, ki bodo na koncu služili za oblikovanje skupne izjave.
  • Prva delavnica, 10h – 12h: »Plenumi kot direktnodemokratično orodje organiziranja« 
   Na prvi delavnici se bomo pogovarjali o plenumih kot direktnodemokratičnem orodju organiziranja znotraj vstaj in širše. Pri tem se bomo spraševali, kako naj bodo uporabljeni v konfliktnih situacijah, kako naj zagotovimo njihovo inkluzivnost in hkrati zavrnemo vse izključevalne artikulacije, kako naj formo plenuma prenesemo v odločevalske strukture vsakdana, prav tako pa bomo analizirali uspehe in pomanjkljivosti tovrstnega organiziranja.
  • Kosilo
  • Druga delavnica, 14h – 16h: »Kontravstajniške sile kriminalizacije« 
   Druga delavnica bo namenjena vprašanju, kaj vse je delovalo »proti« moči vstaj. Pri tem ne bomo govorili le o specifičnih primerih kriminalizacije, ampak bomo vsebino razširili na razmislek o kriminalizaciji upora na splošno. Govorili bomo tudi o zaprtosti upiranja v nacionalne okvirje in o vlogi delovanja različnih družbenih akterjev (policije in drugih vej oblasti, medijev, strank, nevladnega sektorja, vstajniških skupin samih itn.), ki je jemalo moč vstajam.
  • Tretja delavnica, 18h – 20h: »Nova evropska konstitucija«
   Če se bomo na prvi in drugi delavnici ukvarjali z orodji organiziranja in procesi kriminalizacije, pa bo tretja delavnica namenjena vprašanju, kaj in kako po vstajah. Izkušnje iz bosanskih, slovenskih in vstaj drugod kažejo, da vstajništvo vedno nosi močan trenutek destitucije, na nas pa je, da ga nadgradimo v prostor konstitucije. Horizont, ki si ga pri tem postavljamo, je transnacionalen. Tako se bomo na delavnici pogovarjali o možnostih za procese nadaljnjega skupnega grajenja aktivističnih mrež, ki skozi boj oblikujejo našo Evropo.
 • 21h: Večerno druženje

Tretji dan, nedelja, 13. april

 • 11h – 14h: Zaključna skupščina
  Namen skupščine je povzeti diskusije prejšnjega dne in skozi oblikovanje kratkega skupnega dokumenta začrtati prihodnje delovanje.
 • 15h: Kosilo

Povezave:

Facebook dogodek:

https://www.facebook.com/events/727832880580306/

Plakat:

http:// www.a-federacija.org/2014/ 03/20/ni-se-gotovo/ plakat_nisegotovo_srecanjeb ih-slo/

 


NIJE JOŠ GOTOVO! - TRANSNACIONALNI SUSRET DEMONSTRANATA I DEMONSTRANTKINJA IZ BIH, SLOVENIJE (I DRUGIH ZEMALJA)

11. – 13. APRIL 2014
SOCIJALNI CENTAR ROG, TRUBARJEVA 72, LJUBLJANA, SLOVENIJA

Bosna i Hercegovina se odnedavno dodala na duži spisak zemalja koje su iskusile val generalnog ljudskog bjesa zbog već dugo nepodnošljivih životnih uvjeta za sve veći dio društva. Slično kao i u Grčkoj, Turskoj ili Sloveniji je ono, što je u Tuzli počelo kao još jedan protest u „tranziciji“ pokradenih i prevaranih radnika, munjevito preraslo u generalno odbijanje vladajuće politične elite i njene politike na ulicama brojnih gradova širom države.Istovremeno sa uličnim prosvjedima i zauzimanjem sjedišta lokalnih vlasti te ostalim izrazima ogorčenosti, ljudi su u brojnim gradovima uspostavili plenume kao prostore direktno demokratskih rasprava i odlučivanja. Usred razgranatog i viševrstnog društvenog vrenja su bili jedan od najljepših i najinspirativnijih momenata oni, u kojima je bio nacionalizam na ulicama i plenumima po cjeloj Bosni i Hercegovini konačno odbijen kao još jedno oruđe elite za dijeljenje ljudi i njihovo neograničeno iskorištavanje.

Ustanak u Bosni doveo je do smjenjivanja nekih od vodstava kantonalnih vlasti ali ono, štaj je najvažnije je, da je svojim eksplicitno antinacionalističkim i samoorganizovanim nabojem poslana je jasna poruka vladajučoj eliti: nećete nas više nekažnjeno pljaćkati i djeliti – stvari neće više biti takve, kao što su bile! Usred opustošenja tranzicijske Bosne i Hercegovine ustanak je otvorio mogućnost nove i drugačije budućnosti, u kojoj ljudi i njihove potrebe nisu lak plijen kapitalističkih divova i trgovaca ideologijom.

Ustanak u Bosni i Hercegovini je mnoge u Sloveniji podsjetio na burne događaje na prelazu iz 2012. u 2013. godinu, čiji dio smo i sami bili. Može se povući i paralela sa sličnim događajima u svijetu, kao što su primjeri: Španjolske, Grčke, Bugarske, Turske i Brazila. Momenti ustanka svugdje izviru iz istih težnji, iz iste izloženosti režimu opustošenja, iz iste zavisnosti života većine od upravitelja kapitalom i države. Baš ništa ne iznenađuje, da ustanci, uprkos svojim specifičnostima, sa sobom nose mnogo istih ili sličnih iskustava, iste ili slične nade i dileme. Susrećemo se i sa sličnim razočarenjima i slabostima.
U situacijama ustanka svugdje se otvaraju ista pitanja: Kako promišljati spontane masovne proteste? Kako promišljati odnos između ulice, plenuma i ostalih praksi koje se otvaraju u vremenu ustanka? Kako se usprotiviti ruci represije? Kako sačuvati ustanak kao otvoren prostor? Kako graditi politiku pored i preko političkih stranaka, nevladnih organizacija i ostalih oruđa koji čuvaju postojeće stanje?

Sa namjerom, da gradimo zajednički prostor refleksije i djelovanja iznad državnih granica, pozivamo na transnacionalni susret demonstranata i demonstrantkinja iz BiH, Slovenije i drugih zemalja. Ostvariti želimo prostor neposredne komunikacije među nama, koji ćemo upotrijebiti za refleksiju i razmjenu iskustva procesa ustanaka uključujući i razmjenu praktičnih znanja, praksi, ideja, analiza, težnji i razočarenja. Želimo, da bi se sreli oni, koji smo na ulice došli zaradi potrebe po razvijanju samonikle politike, i oni, koji se i u mirnim vremenima ne namjeravamo odreći djelovanju mimo i izvan političkih stranaka ili nevladnog sektora. Zapravo želimo povezati aktivne kontakte između BiH i Slovenije te preko toga produbiti povezivanje iznad nacionalnih država. Želimo u neposrednoj komunikaciji učiti jedni od drugih i naći načine međusobne podrške u našim budućim borbama.

Susret će trajati tri dana i održaće se u formi plenuma i tematskih radionica. Predložene teme radionaca sa kratkim opisima:
Na radionici o plenumu kao oruđu antiautoritativne samoorganizacije podijelićemo iskustva o plenumskom djelovanju, o problemima kao i o pozitivnim momentima, ali i o tehničkim vidicima njihovog izvođenja. Krajnji cilj je definisanje načina za jačanje plenuma kao oruđa antiautoritarne samoorganizacije.
Na radionici o kriminalizaciji pobune i života podijelićemo skupna iskustva policijskog nasilja, kojim slijede sudski postupci i ostali oblici kriminalizacije zbog kojih su ljudi i dugo poslje prosvjeda suočeni sa sudskim postupcima. Optužbe i izrečene kazne su nerijetko previsoke. Govorit ćemo o tome, kako pružiti podršku onima, na koje se najviše odnosi kriminalizacija, te kako pojačati solidarnost i vještine za buduće političko djelovanje.
Na radionici o transnacionalnom povezivanju ustanaka razmišljaćemo o širem evropskom kontekstu ustanaka i na osnovu iskustava razmišljati šta raditi, odnosno kako djelovati i kako se povezivati na transnacionalnom nivou.

Susret će se održati od 11. do 13. aprila 2014 u Ljubljani u prostorima Socialnog centra Rog. Hrana i smještaj biće obezbjeđeni u okviru skromnih mogućnosti. Susret će biti radni, a večernje sate iskoristit' ćemo na opušteniji i društven način.

Svi i sve, koji bi željeli prisustvovati, za dodatne informacije pišite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

Protiv kapitalizma i nacionalizma gradimo solidarnost i otpor!


Antikapitalistički blok
20. mart 2014

 

PROGRAM

Prvi dan, petak, 11. april

 • 19h: Uvodna skupština
  Skupština je namenjena upoznavanju učesnica i učesnika i deljenju njihovih očekivanja od susreta. Poseban prostor je namenjen prezentaciji ustaničkog iskustva iz BiH (presek događanja, aktuelno stanje, osnovna analiza).
 • 21h: Večera i druženje

Drugi dan, subota, 12. april

 • 9h: Doručak
 • 10h – 20h: Radionice, ručak
  Koordinatori/ke radionica se pobrinu za njihove sažetke koji će na kraju služiti za oblikovanje zajedničke izjave.
  • Prva radionica, 10h – 12h: »Plenumi kot direktnodemokratično oruđe organizovanja«.
   Na prvoj radionici razgovaramo o plenumima kao o direktnodemokratskom oruđu organizovanja unutar ustanaka i šire. Pri tome pokušavamo odgovoriti na pitanja: kako plenume upotrebiti u konfliktnim situacijama, kako obezbediti inkluzivnost i ujedno odbiti sve isključujuće artikulacije, kako formu plenuma preneti u svakodnevne strukture odlučivanja; ujedno ćemo analizirati uspehe i minuse takve organizacije.
  • Ručak
  • Druga radionica, 14h – 16h: »Kontraustaničke sile kriminalizacije«.
   Druga radionica je namenjena pitanju šta je sve delovalo »protiv« ustanaka. Pri tome nećemo govoriti samo o specifičnim primerima kriminalizacije, već ćemo debatu raširiti na promišljanje o kriminalizaciji otpora uopće, govoriti ćemo o zatvorenosti u nacionalne okvire i o silama odnosno različitim društvenim subjektima koji su se suprotstavljali potencijalu ustanaka (policija, mediji, država, stranke, NGO, same ustajničke grupe).
  • Treća radionica, 18h – 20h: »Nova evropska konstitucija«.
   Ako se na prvoj i drugoj radionici bavimo oruđima organiziranja i procesima kriminalizacije, onda treću radionicu posvjećujemo pitanju šta i kako posle ustanaka. Iskustva sa bosanskih, slovenačkih i mnogih drugih ustanaka nam govore da ustaništvo uvek sadrži jak trenutak destitucije, a na nama je da ga nadgradimo u prostor konstitucije, postavljajući (si) pri tom transnacionalni horizont. Na radionici ćemo zato razgovarati o mogućnostima za procese daljeg zajedničkog građenja aktivističnih mreža koje kroz boj oblikuju našu Evropu.
 • 21h: Večernje druženje

Treći dan, nedelja, 13. april

 • 11h – 14h: Zaključna skupština
  Cilj skupštine je rezimirati diskusije od prethodnog dana i kroz oblikovanje kratkog zajedničkog dokumenta zacrtati buduće delovanje/aktivnosti.
 • 15h: Ručak

 


IT’S NOT OVER YET! - TRANSNATIONAL MEETING OF THE UPRISING FROM BOSNIA AND HERZEGOVINA, SLOVENIA (AND BEYOND)

11th – 13th APRIL 2014
SOCIAL CENTER ROG, TRUBARJEVA 72, LJUBLJANA, SLOVENIA

Recently, the citizens of Bosnia and Herzegovina put their country on a dense map of those states that have – due to the lasting of unbearable conditions of living for a big part of society – experienced a wave of generalized peoples' indignation. As in Greece, Turkey or Slovenia, what started as another protest of Tuzla workers who have been expropriated in the times of transition, spread like a wildfire to the streets of numerous cities across the state and has very soon been transformed into generalized rejection of ruling political elites and their policies. At the same time that indignant people took action on the streets and occupied buildings of local governments, plenums as spaces of democratic discussion and decision-making were established in numerous cities. Some of the most beautiful and inspiring moments that we have witnessed in the midst of rhizomatic and multiple boiling of society were those of people on the streets and plenums all over the country finally rejecting another means of elite, used for separating and exploiting people – nationalism. The Bosnian uprisings washed away some government officials and local (cantonal) governments. But foremost, by the usage of explicitly antinationalist and self-organized discourse and political action they sent a very clear message to the ruling elite: the times of you stealing from us and separating us without being punished are over – from now on, the things will never be the same again. The process of devastation of transitional Bosnia and Herzegovina has been interrupted: the uprisings opened up possibilities for a new and different future, a future in which people and their needs will no longer be an easy target of capitalist magnates and ideologists.

The uprisings in Bosnia and Herzegovina reminded many of us in Slovenia on the jacqueries during the winter of 2012/2013 that we were present at: at least as much as it reminded us on the other similar cases across the world – Spain, Greece, Bulgaria, Turkey, Brasilia, just to mention a few. The moments of uprisings are always and without regard to geography inspired by the same desires, by the same exposure to the regimes of devastation, by the same control over lives of majority that is in the hands of capital and state managers. Thus, it comes as no surprise that despite their specifities the uprisings bring about many common experiences, hopes and dilemmas, but also disappointments and weaknesses. In the times of uprisings the same questions open up everywhere: How can we understand spontaneous mass protests? What about a relationship between street actions, plenums and other practices of the uprising? How can we fight against the repression? What can we do to maintain the uprisings in their openness and inclusivity? How can we build our politics against and beyond political parties, non-governmental organizations and other tools of conserving the status quo?

We organize and invite you to take part on a transnational meeting of the uprising from Bosnia and Herzegovina and Slovenia (and beyond) in order to build a common space of reflection and action beyond the borders of nation states. We want to create a space of direct communication between the uprising from Slovenia and Bosnia and Herzegovina and use it for mutual reflexion and exchange of experiences that we have gained during the uprisings, including the exchange of practical knowledge and ideas, but also analysis, desires and disappointments. We want this space to be a space of convergence of all of us who have been going to the uprisings in order to address our need of developing autonomous politics and that in more peaceful times will not give away acting against and beyond political parties and non-governmental sector. At the same time our wish is to build and strengthen active contacts between Bosnia and Herzegovina and Slovenia and with that deepen the process of connecting beyond nation states. But most of all we want to learn from each other and develop ways of mutual support in our forthcoming struggles.

The meeting will last for three days and will take a form of plenums and thematic workshops. We suggest making three basic workshops:
The focus of the first workshop could be plenums as self-organizing and anti-authoritative tool. The discussion would be build around our experiences that we have gained with our active engagement on plenums; it would address the problems and positive moments, but also technical aspects of their execution. The goal of this workshop would be finding ways of empowerment of plenum as a tool of anti-authoritative self-organizing.
The focus of a second workshop could be criminalization of struggles and lives. On this workshop we would share our common experience of police violence, followed by court procedures and other forms of criminalization that effect peoples’ lives long after the protests are finished, often including draconic fines. We would also talk about the ways to concretely support the ones that have been criminalized most severely and how not to let solidarity among us fall into decay and freeze our future political action.
The third workshop we suggest would be on transnational networking of the uprisings and broader European context. Based on the knowledge and experiences we have from elsewhere we would like to discuss about the future transnational perspectives and networking.

The meeting will be held between 11th and 13th April 2014 in Social centre Rog in Ljubljana. Food and sleeping capacities will be provided; prior and throughout the meeting we will collect money for reimbursing as many of travel costs for the uprising from Bosnia and Herzegovina as possible.

It will be a working meeting but we are positive that the evenings will be smartly used for relaxation and regaining our energy.

Everyone interested in the meeting should write an email to Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. in order to receive detailed information.

Solidarity and struggle against capitalistic and nationalistic devastation!


Anti-capitalist block
March 20th, 2014

 

PROGRAM

Day one, Friday, 11th April

 • 19h: Opening session
  The participants to the meeting will introduce themselves; they are encouraged to present their expectations towards the meeting. There will be a short presentation of the uprising experiences from Bosnia and Herzegovina (summary of happenings, current situation, primary analysis).
 • 21h: Dinner and socializing

Day two, Saturday, 12th April

 • 9h: Breakfast
 • 10h – 20h: Workshop, lunch
  Workshop coordinators should take care of short summaries for each workshop that will serve us for writing a final common statement.
  • Workshop nr. 1, 10h – 12h: »Plenums as a direct democratic tool of organizing« 
   The first workshop will be dedicated to plenums as a direct democratic tool of organizing, both within uprisings and in general. We will be asking ourselves in what ways should this tool be used in situations of conflict; how can we insure its inclusiveness and refuse all excluding articulations at the same time; how to transfer the plenum form into everyday decision making structures; and, we will also analyze successes and disadvantages of such kind of organizing.
  • Lunch
  • Workshop nr. 2, 14h – 16h: »Counterinsurgent Forces of Criminalisation« 
   The second workshop will be focused on the question of what worked against the power of uprisings. We will discuss more than specific cases of criminalisation since we wish to broaden the content by stressing the criminalisation of resistance in general. We will also speak about closing the resistance into national frameworks and about the role of different 
   social actors (police and other authorities, media, parties, NGO sector, uprising initiatives etc.) that were weakening the power of uprisings.
  • Workshop nr. 3, 18h – 20h: »New European Constitution« 
   In contrast with the first and the second workshop, that will address the topics of organizational tools and criminalization, the third workshop will be based on the question of what and how to act after the heat of the uprisings has passed. The experiences we have gained during uprisings in Bosnia, Slovenia and elsewhere show us that those are always moments of strong destituency – our task now is to create the moments of constituency. Our horizon for doing so is transnational. The focus of the third workshop will thus be the continuation of the processes of common construction of militant networks through which we will create our Europe.
 • 21h: Socializing

Day three, Sunday, 13th April

 • 11h – 14h: Final session
  We will summarize the discussions of previous two days and write a short common statement that will serve us as a basis for future networking.
 • 15h: Lunch

 

Z uporabo strani komunal.org soglašate z uporabo piškotkov. - Podrobnosti.