V začetku januarja 2018 smo spremljali sodno obravnavo Ahmeda H. obtoženega na 10-letno zaporno kazen zaradi terorizma in ilegalnega prečkanja Madžarske meje iz dne 16.septembra 2015. Gre za ponovno prvostopenjsko obravnavo, po tem ko je prvo razsodbo drugostopenjsko sodišče razveljavilo, zaradi mnogih napak v postopku to je površno pregledana dokazna dokumentacija. Spomnimo, da je na dan, ki je tema sodnega postopka Madžarska zaprla svoje meje in malo pred tem uvedla zakon, ki kriminalizira ilegalno prečkanje meje. Ljudje, ki so se takrat znašli na mejnem prehodu Roszke niso bili seznanjeni z novimi ukrepi Madžarske države. Vedeli so, da so še dan pred tem ljudje lahko brez težav množično prestopili mejo, kjer so jih pričakali avtobusi, ki so ljudi vozili v Avstrijo. Več-tisoč glava množica je zato več ur vztrajala na meji s skandiranjem in prošnjami po odprtju meje. Po brutalnem policijskem napadu na ljudi s solzivcem, vodnim topom in s pretepanjem s pendreki, so se nekateri odzvali z defenzivnim uporom. Iz množice ljudi, so kot krivce izolirali 11 oseb, jih aretirali in privedli pred sodišče. Med tem ko je večina že na prostosti, Ahmed ostaja v priporu, zdaj že več kot dve leti.

Madžarska z Orbanom na čelu s sodnim postopkom proti Ahmedu H. ekscesno gradi na rasistični propagandi, s katero želi na njegovem primeru pokazati, da so begunci in/ali migranti teroristi, ki bodo uničili Madžarsko in Evropo. S tem vztrajno legitimira izdatno vlaganje države v tako imenovane varnostne policijske in vojaške nadzorne sisteme, militarizacijo meje, ohranjajo in krepijo ozračje strahu; med tem pa z rasistično politiko nabira svoje politične točke in sam Orban ohranja svojo oblast.

--ENG--

In the beginning of january we were folllowing a court procesion of Ahmed H. acused of 10-year inprisonment for terorisem and ilegal crossing of Humgarian bourder on 16 of Sep 2015. It was again a first-instance heraing after the first verdict was annulled by the second-instance court, because of mistakes in the procedure - superficial examination of the documentation. Let's remember that on the day that is the subject of judicial proceedings, Hungary closed its borders and a little before that it introduced a law that criminalizes the illegal crossing of the border. The people who then found themselves at the Roszke border crossing were not aware of the new measures taken by the Hungarian state. They knew that the day before, people could easily cross the border, where there were buses waiting to drive them to Austria. For several hours the crowd insisted on the border with chants and requests for opening the border. After a brutal police attack with tear gas, water cannon and batons, some responded with defensive resistance. From the crowd, they've picked 11 people that would represent the crimilas. They were arrested and taken to court. While the majority is already free, Ahmed remains in detention for more than two years now.

With the lawsuit against Ahmed H., Hungary with its leader Orban, builds on racist propaganda. They use Ahmed H. As an example to show that refugees and / or migrants are terrorists who will destroy Hungary and Europe. By doing so, it persistently legitimizes the country's extensive investment in the so-called security police and military surveillance systems, the militarization of the border, preserving and strengthening the atmosphere of fear; while raising its political points with racist politics, and so Orban ensure his power.

Z uporabo strani komunal.org soglašate z uporabo piškotkov. - Podrobnosti.