TOVARNA ROG OSTAJA, ŽIVELI NOVI AVTONOMNI PROSTORI!

Tovarni Rog, ki je marca praznovala desetletje obstoja, grozi rušenje. Nekdaj zapuščena tovarna, ki ima za mestno oblast vrednost zgolj kot stavbno zemljišče v centru mesta, nudi prostor številnim dejavnostim: alternativni kulturni produkciji, samoorganiziranim športnim dejavnostim, cirkusu, avtonomnemu političnemu delovanju …

V času, ko skoraj vsi segmenti našega obstoja postajajo poblagovljeni, ko je mesto zgolj privid žive skupnosti, v resnici pa so »lepe« fasade le kulisa svetišča potrošništva, namenjenega plemenitenju kapitala, še kako potrebujemo avtonomne prostore. Potrebujemo prostore, kjer lahko ustvarjamo zgolj iz potrebe po ustvarjanju in ne zaradi višjih nacionalnih ali kapitalskih ciljev. Potrebujemo prostore, kjer gradimo drugačne odnose, ki ne temeljijo na menjalnih razmerjih, temveč na vzajemni pomoči, solidarnosti, avtonomiji posameznic, ter eksperimentiranju z drugačnimi oblikami sobivanja. Potrebujemo prostore, kjer so glasovi migrantk, neheteroseksualnih oseb, žensk, socialno izključenih, skratka, ljudi, ki jih družba potiska na obrobje, v nevidnost ali v najboljšem primeru v vlogo žrtve, ne le slišani, temveč imajo tudi možnost emancipacije in premišljanja svoje umeščenosti v sistem ter boja za soustvarjanje družbe prihodnosti.

Tudi FPZ Z'borke smo izvorno in eksistencialno povezana z avtonomnimi prostori. Nastale smo zaradi želje po naslavljanju vprašanja seksizma v širši družbi s pevskim angažmajem. Samoorganizirani kolektiv FPZ Z'borke želi izvajati iniciativo penetracije kulturno-umetniške scene s feministično performanco. Svoj prostor za ustvarjanje pa smo našle v dveh ljubljanskih skvotih, v AKC Metelkova in tudi v Tovarni Rog. Prav tako smo članice zbora kot posameznice ali del kolektivov del avtonomne kulturne in politične scene, katere najbolj vidna manifestacija so ravno osvobojeni prostori ter množica dogodkov, ki jih sproducirajo.

Napad na en prostor avtonomije pomeni napad na prakse delovanja, ki gredo onkraj obstoječega kapitalističnega načina produkcije in skušajo graditi drugačne, nepoblagovljene družbene odnose, brez hierarhij, odnose tovarištva, vzajemne pomoči, solidarnosti.

Obstoj Tovarne Rog v vsej njeni raznolikosti kaže na potrebo po tovrstnih prostorih. Potreba po ustvarjanju, samoorganizaciji in želja po prevzemanju kontrole nad lastnim življenjem pa se bo v prihodnje zagotovo realizirala ne zgolj v obrambi obstoječih, temveč tudi v vzpostavitvi vedno novih prostorov igrivosti in invencije drugačnih družbenih odnosov.

Za svoje prostore v tem mestu se bomo borile glasno in nekompromisno, zato pozivamo vse, da se nam jutri, 25.5. ob 17h pridružijo na štafeti mladosti za Rog!

TOVARNA ROG OSTAJA, ŽIVELI NOVI AVTONOMNI PROSTORI!

Feministične srake: FPZ Z'borke

Z uporabo strani komunal.org soglašate z uporabo piškotkov. - Podrobnosti.